Présent de L’indicatif (Geniş Zaman / Şimdiki Zaman)

Türkçedeki geniş zaman ve şimdiki zamanın karşılığını Fransızcada sadece bir zaman kipi verir.

  • Devam eden bir olaydan bahsederken:

 Je travaille depuis ce matin. (Sabahtan beri çalışıyorum.)

  • Bir durumdan ve alışkanlıktan bahsederken:

 Elle a mal au ventre. (Karnı ağrıyor.)

 Tous les matins, je me lève à 8 heures. (Her sabah saat 8′de kalkarım.)

 Ça fait 5 années que je travaille comme professeur. (5 yıldır öğretmen olarak çalışıyorum.)

  • Genel gerçeklerden ya da bilimsel olaylardan bahsederken:

 La Terre tourne autour du Soleil. (Dünya, Güneş’in etrafında dönüyor.)

 Ne descendez pas du train en marhe. (Hareket halindeyken trenden inmeyiniz.)

  • Gelecek zaman belirtirken:

 J’arrive dans 5 minutes. (5 dakika içinde geliyorum.)

 

Birlikte kullanılan bazı zarflar:

toujours: her zaman
souvent: sıklıkla
en général: genellikle
parfois: bazen
rarement: nadiren
tous les jours / matins: her gün / sabah
de temps en temps: zaman zaman

 

Fransızcada fiiller iki gruba ayrılır: düzenli fiiller ve düzensiz fiiller. Düzenli fiiller, 1. grup (sonu ‘-er’ ile biten) ve  (sonu ‘-ir’ ile biten) fiiller; düzensiz fiiller ise 2. grup fiiller olarak belirtilecek.

error: İçerik Kopyalanamaz!