Aylık arşiv Kasım 22, 2023

Meslekler ve Meslek Sorma

La profession: meslek
Le métier: meslek

 

Fransızcada mesleklerimizi söylerken meslek isimlerine eril ve dişil uyumu yapılır. Yani mesleğini belirten kişinin cinsiyetine göre uyum yapılır.

“La profession” ve “le métier” her iki kelime de meslek anlamına gelmektedir.

 

Quel/Quelle: hangisi ——— Qu’est-ce que: ne
Faire: yapmak     Tu fais⇒ yapıyorsun                                              Vous faites⇒ yapıyorsunuz 
 

Qu’est-ce que tu fais dans la vie?” cümlesi “Hayatında ne ile uğraşıyorsun?” ya da “Geçimini sağlamak için ne yapıyorsun?” gibi bir  anlam vermektedir.

 

 

Dialogue:

 • Salut, tu t’appelles comment ?
 • Salut, je m’appelle Mia. Et toi ?
 • Moi, c’est Lila. Enchantée Mia.
 • Moi aussi. Tu as quel âge ?
 • J’ai dix-neuf ans.
 • Ah, On a le même âge ! C’est qui ?
 • C’est mon cousin. Il s’appelle Paul.
 • Il a quel âge ?
 • Il a vingt-cinq ans. Quel est son métier ?
 • Il est cuisinier.
 • C’est super. C’est le métier de mon rêve.

 

Sahiplik Sıfatları ve İşaret Sıfatları

Les Adjectifs Possessifs et Les Adjectifs Démonstratifs

Sahiplik/iyelik sıfatları isimlerin önünde kullanılırlar ve isme hangi kişiye veya şeye ait olduğunu gösterirler.

İşaret sıfatları, varlıkları gösterme yoluyla belirten sıfatlardır. İsim soylu sözcüklerin önüne gelirler.

 

 

Les Adjectifs Possessifs (Sahiplik Sıfatları)

 • Le livre   ⇒ mon livre ⇒ mes livre(kitap – benim kitabım – benim kitaplarım)
 • La veste  ⇒ ta veste    ⇒ tes vestes   (ceket – senin ceketin – senin ceketlerin)
 • Le stylo  ⇒ notre stylo ⇒ nos stylos (kalem – bizim kalemimiz – bizim kalemlerimiz)
 • La robe  ⇒ votre robe  ⇒ vos robes (elbise – sizin elbiseniz – sizin elbiseleriniz)

Note: Sesli harf ya da okunmayan ‘h’ ile başlayan féminin isimlerde, ismin cinsi masculin gibi düşünülür ve sıfatın ona uygun hali kullanılır.

 • Une amie

Mon amie: benim arkadaşım ( İsim, dişil olmasına rağmen ‘ma amie’ değil!)

 • Une histoire

Son histoire: onun hikâyesi

 

Les Adjectifs Démonstratifs (İşaret Sıfatları)

İşaret sıfatlarında da yine aynı şekilde masculin- féminin ve tekillik- çoğulluk ayrımına dikkat edilmesi gerekir.

 • Un stylo ⇒ Ce stylo ⇒ Ce stylo est rouge. (Bir kalem – Bu kalem – Bu kalem kırmızıdır.)
 • Des stylos ⇒ Ces stylos ⇒ Ces stylos sont rouges. (Kalemler – Bu kalemler – Bu kalemler kırmızıdır.)
 • Un travail ⇒ Ce travail ⇒ Ce travail est très important pour moi. (Bir iş – Bu iş – Bu iş benim için önemlidir.)

Note : Masculin isimlerde, sesli harfin ve ‘h’ harfin önünde “cet” kullanılır:

 • Un homme ⇒  Cet homme est grand.
 • Un appartement ⇒ Cet appartement est petit.

Exemples:

 • Une fille ⇒ Cette fille est belle.
 • Des filles ⇒ Ces filles sont belles.
 • Des voitures ⇒ Ces voitures sont très chères.

Kelime Çalışması

Kelime Çalışması

 

 

Sayılar ve yaş sorma

Les Nombres / Demander et dire l’âge

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Onluk sistemde kullanılan rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur.

Her rakam(chiffre) bir sayıdır, fakat her sayı bir rakam değildir. Örneğin, 45 bir sayıdır ve 4 ve 5 rakamlarıyla yazılır. {-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9} Bunlar negatif sayılardır. Rakam değildir.

Les Nombres (Sayılar)

 

 

 

20, 30, 40, 50, 60 ve 80 sayılarında, onlar basamağı okunduktan sonra Türkçede de olduğu gibi 1-9 arası rakamlar kullanılarak ekleme yapılır.

70 ve 90 sayıları içinse, 10’dan sonraki sayılar eklenerek devam edilir.

 • 21: vingt et un ⇒ 22: vingt-deux
 • 31: trente et un ⇒ 38: trente-huit
 • 41: quarante et un ⇒ 44: quarante-quatre
 • 51: cinquante et un ⇒ 56: cinquante-six
 • 61 : soixante et un ⇒ 65: soixante-cinq
 • 71: soixante et onze ⇒ 73: soixante-treize
 • 81: quatre-vingt-un ⇒ 89: quatre-vingt-neuf
 • 91: quatre-vingt-onze ⇒ 99: quatre-vingt-dix-neuf

 

Lisez les nombres

 • 100: cent
 • 101: cent un
 • 200: deux-cents
 • 202: deux-cent deux
 • 842: huit-cent quarante-deux
 • 1975: mille neuf-cent soixante-quinze
 • 2015: deux-mille quinze
 • 1994: mille neuf-cent quatre-vingt-quatorze
 • 1102: mille cent-deux

Note: Le nombre 347 est formé des chiffres 3, 4 et 7. (347 sayısı 3, 4 ve 7 rakamlarından oluşur.)

Demander et dire l’âge (Yaş sorma ve söyleme) :

Fransızcada yaş sorarken ve söylerken “avoir” sahip olmak fiili kullanılır.

 

Diolague:

 • Bonjour, Madame. Vous allez bien ?
 • Non, ça ne va pas. Je suis un peu malade.
 • Fais attention à vous ! Qui est-ce ?
 • C’est ma fille. Elle s’appelle Lila.
 • Elle a quel âge ?
 • Elle a cinq ans.
 • Elle vous ressemble beaucoup. Est-ce qu’elle va à l’école primaire ?
 • Non, elle ne va pas à l’école primaire. Elle va à l’école maternelle.
 • Bonne journée, madame.
 • A vous aussi, monsieur.

 

 

 

error: İçerik Kopyalanamaz!