Aylık arşiv Mart 2020

ileLale

Günün Bilgisi: Merci pour… ou merci de…?

Quelle est la différence d’usage entre « merci de » et « merci pour » ?

‘De’ veya ‘pour’ edatının arasındaki fark belli kurallarla oluşmaktadır. Ama günlük konuşmada bu kurallara bazen uyulmadığını görebilirsiniz. ‘De ve pour’  kullanım yerleri karıştırılabiliyor.

Merci + de + Infinitif

(Merci De est suivi d’un verbe a l’infinitif.)

‘Merci de’ sonra fiil mastar haliyle gelir.

• Merci de patienter. (Lütfen sabırlı olun.)

• Merci de ne pas parler pendant la présentation. (Lütfen sunum sırasında konuşmayınız.)

• Merci d’être là pour moi. (Benim için burada olduğu için teşekkürler.)

• Merci d’être dans ma vie. (Hayatımda olduğun için teşekkürler.)

Merci + de + Infinitif Passé

• Merci d’avoir écrit cette lettre. (Bu mektubu yazdığın için teşekkürler.)

• Merci de m’avoir écouté. (Beni dinlediğiniz için teşekkürler.)

• Merci d’être venu(es). (Geldiğiniz için teşekkürler.)

• Merci d’avoir fait ce gâteau. (Bu pastayı yaptığın için teşekkürler.)

 

Merci + de/pour+ un nom

 (Merci est suivi d’un nom.)

• Merci de/pour ta visite. (Ziyaretin için teşekkürler.)

• Merci de/pour votre compréhension. (Anlayışınız için teşekkürler.)Attention:

Merci + de+ un nom abstrait

(DE est plus souvent utilisé avec un nom abstrait.)

‘Merci de’ kalıbından sonra genellikle soyut bir isim gelir. 

Merci de votre attention. (İlginiz için teşekkürler.)

• Merci de ta confiance. (Güvenin için teşekkürler.)

• Mercie de vos bonnes intentions. (İyi niyetiniz için teşekkürler.)

• Mercie de votre aide. (Yardımınız için teşekkürler.)

Merci + pour+ un nom concret

(Pour est plus souvent utilisé avec un nom concret.)

‘Merci pour’ kalıbından sonra genellikle somut bir isim gelir.

• Merci pour ton message. (Mesajın için teşekkürler.)

• Merci pour votre bouquet de tulipes. (Lale buketi için teşekkürler.)

• Merci pour le repas. (Yemek için teşekkürler.)

• Merci pour le cadeau. (Hediye için teşekkürler.)ileLale

Günün Bilgisi: Vite ou Rapide: comment choisir?

Bu iki kelime aynı anlama gelmektedir. Cümle içinde ‘hızlı’ anlamındadır. Birçok kişi bu iki kelimenin kullanım yerlerini karıştırmaktadır.

‘Rapide’ ve ‘vite’ cümle içinde aynı göreve sahip değildir.

Rapide:

Rapide bir sıfattır. Yani bir ismi niteler.

une voiture rapide. (hızlı araba)

• Le TGV est un train rapide. (TGV hızlı bir trendir.)

Elles sont très rapides. (Onlar çok hızlı.)

• Le guépard est  l’animal le plus rapide. (Çita en hızlı hayvandır.)
Vite:

Vite bir zarftır. Bu yüzden bir fiili niteler. Vite yerine ‘rapidement’ kullanabilirsiniz.

• Tu manges trop vite. (Çok hızlı yiyorsun.)

• Il court vite/rapidement. (O hızlı koşuyor.)

• Votre smartphone se décharge trop vite? Voici les solutions.

(Telefonunuzun şarjı çok hızlı mı bitiyor? İşte çözüm.)

 ileLale

Pierre de Ronsard Traduction par Orhan Veli

Türkçe Çeviri

Orhan Veli'den Pierre de Ronsard Çevirisi 

Pierre De Ronsard kimdir?

Fransız Rönesans edebiyatının en ünlü temsilcilerinden biridir. 16. yüzyılın ünlü Fransız şairidir. Fransız edebiyatında özellikle dil ve şiir alanında yenilik hareketini temsil eden yedi şairin meydana getirdiği ‘Pléiade’ adlı topluluğun üyelerinden birisidir. Aşk acısı, gençlik ve ölüme ilişkin temaları işlediği “sonnet” tarzı pastoral şiirleriyle bilinmektedir.

Sonet (Sonnet) nedir?

Özel bir uyak düzeni olan nazım şeklidir. On dört mısradan yani iki dörtlük ve iki üçlükten oluşur. Bu şiir biçimini ilk olarak İtalyanlar kullanmıştır. Türk edebiyatında da birçok şair sone tarzı şiirler yazmıştır.

English Translation

Pierre de Ronsard Translation by Orhan Veli

Who is Pierre De Ronsard?

It is one of the most famous representatives of French Renaissance literature. He is a famous French poet of the 16th century. He is one of the members of the group called 'Pléiade', which was created by seven poets representing the innovation movement especially in the field of language and poetry in French literature. He is known for his "sonnet" style pastoral poems in which he has treated themes of pangs of love, youth and death.

 What is Sonnet?

It is a form of verse with a special rhyme. It consists of fourteen verses, i.e. two tetrastichs and two tiercets. Italians first used this form of poetry. Many poets in Turkish literature have also written sonnet-style poems.

Qui est Pierre De Ronsard?

Il est l’un des représentants les plus célèbres de la littérature française de la Renaissance. Il est un célèbre poète français du XVIe siècle. Il fait partie du groupe appelé «Pléiade», créé par sept poètes représentant le mouvement de l’innovation notamment dans le domaine du langage et de la poésie dans la littérature française. Il est connu pour ses poèmes pastoraux de style “sonnet” dans lesquels il a traité des thèmes de douleurs d’amour, de jeunesse et de mort.

Sonnet, Qu’est-ce que c’est?

C’est une forme de vers avec une rime spéciale. Le sonnet comprend quatorze vers : deux quatrains (qui forment un huitain) et deux tercets (sizain). Les Italiens ont d’abord utilisé cette forme de poésie. De nombreux poètes de la littérature turque ont écrit des poèmes de style sonnet.


ileLale

Günün Bilgisi: « continuer à » ou « continuer de »?

Kullanım yerleri :

1) Fransız Akademisi’ne görede’ edatı daha edebi ve formel bir kullanımdır. ‘à’ edatı ise daha popüler, günlük dilde tercih edilir. Bir anlam farkı oluşmamaktadır.

 

2) İki edatın anlamı ile ilgili olarak, “continuer à” genellikle zaman içinde süren bir eylemi tanımlamak için kullanılır. “Continuer de” ise bir alışkanlığı ifade etmektedir

Arkadaşınız bir sigara yaktı ve bitirmesini bekliyorsunuz. Sigara içme sürecinin devam ettiğini belirtmek için :

• Elle continue à fumer.(Sigara içmeye devam ediyor.)

–action qui dure /devam eden süreç –

Eğer arkadaşınızın sigara içme alışkanlığından bahsetmek istiyorsanız :

• Elle continue de fumer.(Sigara içmeye devam ediyor.)

–habitude de fumer/ içme alışkanlığı –
• Tu continues de parler grossièrement.(Kaba konuşmaya devam ediyorsun.)

persister dans les habitudes grossières / kaba konuşma alışkanlığında ısrar etmek –

• Elles continuent à parler. (Onlar konuşmaya devam ediyor.)

–action qui dure- devam eden süreç–

 

3) İki ünlü ses yan yana geliğinde telaffuzdan kaynaklı ‘de’ edatı tercih edilir. Günlük ifadelerinizi daha akıcı hale getirmenin ince bir yoludur.

il a continué à amener les enfants à l’écol yerine :

• Elle a continué d’amener les enfants à l’école. (Çocukları okula getirmeye devam etti.)

• j’ai continué d’appeler. (Aramaya devam ettim.)

 

4) ‘De’ sesiyle başlayan fiilerde aynı şekilde telaffuzdan kaynaklı durumlarda tekrardan kaçınmak  için à’ edatı kullanılır.

• Il continue à demander la même chose.

–pour éviter la répétition ‘de demander’/ iki kez ‘de’ sesinden(de demander) kaçınmak için–ileLale

Günün Bilgisi: C’est facile et difficile de / facile et difficile à

C’est facile et difficile  à

Bu kalıplardan sonra sadece mastar fiil gelebilir.

•  C’est facile à dire. (Söylemesi kolay.)

• C’est difficile à comprendre. (Anlaması zor.)

• C’est facile à faire. (Yapması kolay.)

 

C’est facile et difficile de

Bu kalıplardan sonra fiilin mastar hali ile birlikte nesne gelmelidir.

• C’est facile de faire le thé. (Çay yapması kolaydır.)

•C’est difficile d’avoir l’air parfait. (Mükemmel görünmek zordur.)

• C’est facile d’être la fée des dents. (Diş perisi olmak kolay.)
 

ileLale

Günün ifadesi : je m’en moque, je m’en fiche …

Je m’en moque.

Je m’en fiche.

Ça m’est égal.


Je m’en fous.

Je m’en tape.

Je m’en balance.

Je m’en bats.

Anlamı nedir?

Fransızcada ‘umurumda değil, boş versene, beni ilgilendirmez, benim için problem değil’ anlamlarına gelen birkaç ifade kullanılmaktadır. Peki hangi ifade hangi durumlarda kullanmalıdır: Fransızcada 3 farklı dil türü vardır (langage courant (günlük dil), soutenu (resmi), familier (samimi)). Bu türlere göre ifadeler bulunmaktadır.

Örnek:

Je m’en moque. (Langage courant -günlük dil-)

(Ça ne m’intéresse pas, ça ne me touche pas, ce n’est pas grave)

• Je vais probablement avoir des problèmes, mais je m’en moque.

(Muhtemelen başım belaya girecek fakat umurumda değil.)

Je m’en fiche. (C’est un peu familier)

• -Elle te critique souvent.

-Je m’en fiche.

(-Sürekli seni eleştiriyor. -Umurumda değil.)

Ça m’est égal (C’est plus courant)

• -Vous voulez un thé ou un café?

-Moi, Ça m’est égal!

(-Kahve mi çay mı isterseniz? -Fark etmez!)

Je m’en tape – Je m’en balance (Familier -samimi dil-)

• Franchement, je m’en tape.

(Açıkçası umurumda değil.)

Je m’en fous (C’est trop grossier -oldukça kaba-)

Je m’en bats (C’est grossier -kaba-)

• Je suis heureux, le reste je m’en fous.

(Mutluyum gerisi umurumda değil.)
 

error: İçerik Kopyalanamaz!