A1 Gramer

Temel Bilgiler

İsimler (Les Noms)

Zamirler (Les Pronoms)

Sıfatlar (Les Adjectifs)

Zamanlar (Les Temps)

Cümleler ve Cümleye Yardımcı Elemanlar 

error: İçerik Kopyalanamaz!