Aylık arşiv Ekim 31, 2023

ileMia

Fransızcada doğum günü dilekleri nasıl söylenir?

Comment souhaiter un joyeux anniversaire en français ?

Doğum günü kelimesi eril bir isimdir: un anniversaire

Fransızcada sana mutlu, iyi ya da güzel yıllar dilerim şu şekilde söylenebilir:

 • Je te souhaite un joyeux anniversaire !
 • Je te souhaite un bon anniversaire !
 • Je te souhaite un bel anniversaire !
 • Je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonheur, de santé, de joie, de réussite et de chance.

*Daha resmi olmak istenirse “siz” zamiri kullanılır.

 • Je vous souhaite un joyeux anniversaire !

 

Daha kısa bir mesaj iletmek için:

 • Joyeux anniversaire !
 • Bon anniversaire !

* Doğum günü kelimesinin kısaltılmış halini duyabilirsiniz:

 • Bon anniv, mon ami.

 

Yakınınızın, nişanlınızın, bir meslektaşınızın veya en yakın arkadaşınızın doğum gününü unutursanız :

(Si vous oubliez l’anniversaire d’un proche ou de votre fiancé(e), d’un(e) collègue ou de votre meilleur(e) ami(e))

 • Joyeux anniversaire en retard !

 

Exemples :

 • Joyeux anniversaire à toi ! Que tous tes souhaits se réalisent en ce jour spécial ! (Doğum günün kutlu olsun !Bu özel günde tüm dilekleriniz gerçekleşsin!)
 • Je te souhaite encore beaucoup d’autres bougies à souffler ! (Sana daha fazla mum üflemeni diliyorum!)
 • À la meilleure mère du monde ! Joyeux anniversaire ! (Dünyanın en iyi annesine! Doğum günün kutlu olsun!)
 • J’espère te voir sourire en ce jour spécial pour toi ! Bon anniversaire ! (Bu özel günde gülümsediğini görmeyi umuyorum! Doğum günün kutlu olsun!)
 • Que ton cœur soit rempli de joie et ta vie de bonheur. Joyeux anniversaire ! (Kalbin neşeyle, hayatın mutlulukla dolsun. Doğum günün kutlu olsun!)
 • Joyeux anniversaire du fond du cœur, ma chère ! (Kalbimin derinliklerinden mutlu yıllar canım!)
ileMia

İşaret Zamirleri – C’est / Ce sont

Qu’est-ce que  / Quoi : “Ne” soru zamiri

Qui: “Kim” soru zamiri

C’est: – Bu …dur (Tekil) 

Ce sont: Bunlar …dır (Çoğul)                       

 

Qu’est-ce que c’est ? / C’est quoi? (Bu ne?)

 • C’est un livre. (Bu bir kitap.)
 • Ce sont des tables. (Bunlar masadır.)

Qui est-ce ? / C’est qui ? (Bu kim?)

 • C’est ma fille. (Bu benim kızım.)
 • C’est Marie. (Bu Marie.)
 • Ce sont mes parents. (Bunlar benim ailem.)

 

un livre: kitap

une école: okul

une maison: ev

un stylo: kalem

une chaise: sandalye

un garçon: erkek çocuk

une voiture: araba

un sac: çanta

une fille: kız çocuk

 

une femme: kadın

une robe: elbise

un chat: kedi

un mari: koca

un vélo: bisiklet

un enfant: çocuk

un ami: arkadaş

un chien: köpek

un  homme: erkek

ileMia

İsimler ve Tanımlıklar

LES NOMS (İSİMLER)

Fransızcada isimlerin önünde cinsine ve niceliğine göre, ‘le, la, les, un, une, des’ tanımlıkları kullanılır. İsimler eril, dişil veya çoğul olarak belirtilir.

 

LES ARTICLES (TANIMLIKLAR)

 

Les articles définis (Belirli Tanımlıklar)

le, la, les’ ismin belirttiği varlığın bilindiğini gösterir. Çoğul durumda gerek dişil gerek eril olsun, her iki durumda da ‘les’ kullanılır. Kelimenin ilk harfi sesliyse veya ‘h’ harfiyse, tanımlık l’ şeklinde yazılır.

Le(L’): eril isim

La(L’): dişil isim

Les: çoğul isimler

 • La pomme (elma) Les pommes (elmalar)
 • Le stylo (kalem)Les stylos (kalemler)
 • L’ami (arkadaş)Les amis (arkadaşlar)

 

Les articles indéfinis (Belirsiz Tanımlıklar)

‘un, une, des’ ismin belirttiği varlığın bilinmediğini gösterir. Çoğul durumda gerek dişil gerek eril olsun, her iki durumda da ‘des’ kullanılır.

un: eril isim

une: dişil isim

des: çoğul isimler

 • Un stylo (kalem)Des stylos (kalemler)
 • Une femme (kadın) ⇒ Des femmes (kadınlar)

 

Complément du Nom (İsim Tamlaması)

Nom + DE + Nom

 • Les fenêtres de la classe (Sınıfın pencereleri)
 • La voiture de mon père (Babamın arabası)
 • La porte de la maison (Evin kapısı)
 • Le chien du voisin (Komşunun köpeği)

Attention:

 • L’éclipse de Lune (Ay tutulması)
 • Une voiture de police (Polis arabası)
 • Le sac de Lila (Lila’nın çantası)
Exemples :
 
 
 
 • J’aime une personne. (Bir kişiyi seviyorum.)
 • J’aime la personne là-bas. (Oradaki kişiyi seviyorum.)

 

 • J’ai un livre dans mon sac. (Çantamda bir kitap var.)
 • J’ai le livre de Mia dans mon sac. (Çantamda Mia’nın kitabı var.)

 

 • Il y a des chats dans mon jardin. (Bahçede kediler var.)
 • Les chats miaulent. (Kediler miyavlar.)

            ∴ Canlı ya da cansız varlıklardan genel bir kategoriden veya ırktan bahsediyorsak belirli   tanımlık(le,la,les) kullanılır.

 

 • Je porte un pantalon. Le pantalon est rouge. (Bir pantolon giyiyor. Pantolon kırmızıdır.)
 • J’ai acheté un chocolat. Le chocolat était delicieux. (Bir çikolata satın aldım. Çikolata lezzetliydi.)

   Birinci cümlede article indéfini (belirsiz tanımlık) ‘un’ kullanıldı. Çünkü alınan çikolatadan ilk defa bahsediliyor ve bu çikolata herhangi bir çikolata olabilir. İkinci cümlede ise article défini (belirli tanımlık) ‘le’ kullanıldı. Söz konusu olan çikolatadan ilk cümlede zaten söz edilmişti ve artık hangi çikolatadan bahsedildiği açık.

 

Exercices & Quiz

1) Complétez avec un article défini et indéfini.

2) Écrivez les formes singulières et plurielles des mots.

3) Faites des phrases selon le modèle.

4) Complétez avec un article défini ou indéfini.

5) Écrivez les phrases suivantes en français.

ileMia

Demander des nouvelles (Hâl hatır sorma)

 

Et on répond (Cevap veririz):

 • Je vais bien. (Ben iyim.)
 • Ça va. (İyim.)
 • Très bien. (Çok iyi.)
 • Bof. (Eh işte.)
 • Pas mal. (Kötü değil.)
 • Ça ne va pas. (İyi değil.)

 

 

 • Salut, comment ça va ? (Merhaba nasılsın ?)
 • Salut, tu vas bien ? (Merhaba nasılsın ?)
 • Bonjour Monsieur, comment allez-vous ? (Merhaba efendim nasılsınız ?)
 • Elle va à l’école. (O okula gider.)
 • Vous allez en voiture au travail. (İşe arabayla gidiyorsunuz.) 
Note: à + le = au
 

 

Dialogue 1 :

– Bonsoir Madame, vous allez bien ?

– Ça va bien, merci Monsieur. Et vous ?

– Très bien merci.

– Est-ce que vous allez au travail ?

– Ah non, je vais à la poste.

– Eh bien, au revoir Monsieur.

– Au revoir Madame et bonne soirée.

– Merci également !

 

 

Dialogue 2 :

– Salut, comment tu t’appelles ?

– Salut, je m’appelle Mia. Et toi ?

– Moi, c’est Victor. Enchanté Mia.

– Moi aussi. … Ça va bien ?

– Oui, ça va. Et toi ?

– Bof ! Je suis un peu malade. 

– Bon rétablissement ! Est-ce que tu vas à l’hôpital ?

– Non, Je vais à la maison.

– Eh bien, à bientôt !

– Salut !

 

Exercices & Quiz

1. Complétez les phrases avec le verbe ALLER

2. Complétez les dialogues avec les mots manquants.

3. Écrivez les mots suivants en français.

4) Écrivez les phrases suivantes en français.

ileMia

Selamlaşma – Tanışma

Les salutations (Selamlaşma)

 

 • Bonjour monsieur. (Merhaba beyfendi.)
 • Bonsoir à tous. (Herkese iyi akşamlar.)
 • Salut les gars ! (Selam millet.)

Attention : Fransızlar için en önemli şey teşekkür etmektir. O yüzden karşılık vermeyi unutmayın.

Quelques formules de politesse (Bazı kibar ifadeler)

 • Merci. (Teşekkürler.)
 • Merci beaucoup. (Çok teşekkürler.)
 • Je vous remercie. (Teşekkür ederim.)
 • De rien. (Bir şey değil.)
 • Avec plaisir. (Memnuniyetle.)
 • Je vous en prie. (Rica ederim.)
 • Excusez-moi. (Afedersiniz.)
 • Pardon. (Pardon.)
 • Désolé(e). (Üzgünüm.)
 • Merci, à vous aussi ! (Teşekkürler, size de.)
 • Merci, à toi aussi ! (Teşekkürler, sana da.)
 • (Vous) de même / Également / Vous aussi (Aynı şekilde, size de)
 • S’il vous plait / S’il te plait (Lütfen)

 

–Bonne journée madame. (İyi günler hanımefendi.)

– Merci, à vous aussi ! (Teşekkürler, size de.)

 

Se présenter : le nom et le prénom (Tanışma: soyadı ve isim)

“Le nom” aile adıdır: Özçelik, Macron …

“Le prénom” ilk isimdir: Lila, Jack, Victor …

Grammaire :

 

Langage informel :

 • Tu t’appelles comment ? / Comment tu t’appelles ? (Sen nasıl çağrılırsın?)
 • C’est quoi ton prénom ? (Senin ismin ne ?)

         – Je m’appelle Victor. ((Beni adım Victor.)

        – Moi, c’est Jean-Jacques. (Ben Jean-Jacques Rousseau.)

 • Comment il s’appelle ? Il s’appelle Victor.
 • Comment elle s’appelle ? Elle s’appelle Mia.

 

Langage formel :

 • Vous vous appelez comment ? / Comment vous appelez-vous ? (Siz nasıl çağrılırsınız?)
 • Vous êtes Monsieur ? (Siz mösyö?)
 • Quel est votre nom/prénom ? (Sizin soyadınız/adınız nedir ?)

          – Je m’appelle Victor Hugo. (Beni adım Victor Hugo.)

         – Je suis Jean-Jacques Rousseau. (Ben Jean-Jacques Rousseau.)

 

Dialogue :

– Bonsoir, je m’appelle Mia. Et vous, vous vous appelez comment ?

– Bonsoir, je m’appelle Victor.

– Enchantée Victor !

– Moi aussi. Bonne soirée !

– Merci, à vous aussi.

 

Exercices & Quiz

1) Complétez les dialogues avec les mots manquants.

2) Associez les mots à sa définition.

3) Écrivez les phrases suivantes en français.

4) Complétez les phrases.

5) Complétez avec le pronom personnel qui convient.

6) Écrivez les questions.

ileMia

Alfabe – Okuma Kuralları

 

L’alphabet (Alfabe)

 

Les accents (Aksanlar)

Fransızcada aksan, sesli harflerin üzerine yerleştirilen işaretlerdir. Bu işaretler harf üzerindeki duraksama ya da hece bölünmesini göstermek için kullanılmaktadır. Çoğu zamanda, bu aksanlar sesteş sözcükleri ayırt etmek içinde kullanılır.

 • la santé
 • l’été
 • après
 • la mère
 • la tête
 • le garçon

 

Règle de lecture (Okuma Kuralları)

Lisez chaque mot. 

⚠️Attention:

1)İstisnalar hariç kelime sonundaki ünsüzler telaffuz edilmez.

 • salut
 • vous
 • fort

 

2)Kelime sonundaki “e” harfi telaffuz edilmez. Ancak üzerinde aksan olan “é” harfi her zaman okunur.

 • belle
 • j’aime
 • une amie
 • préféré
 • le thé

 

D’autres lettres (Diğer harfler)

 • L’heure
 • L’agneau
 • Gagner
 • La fille
 • Cinquante
 • La traduction                               
 • Expliquer
 • Payer
 • Le pays
 • Le voisin
 • La cuisine
 • Le centre
 • La neige
 • La gorge

 

⚠️Attention :

‘-x, -s, -d, -t’ ile biten bir kelimeyi sesli ile ya da “h” harfi başlayan bir kelime takip ettiğinde, iki kelime birlikte telaffuz edilir. Böylece ulama yapılır.

-x, -s : z

-d, -t : t

 • deux amis (döz ami): iki arkadaş
 • vous avez (vuz ave): siz
 • les autres (lez otr): diğerleri
 • Ils habitent (ilz abit): onlar oturuyor

Ulamayla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

La Liaison (Ulama)

Exercices de lecture

Exercice 1

 
Exercice 2 

Bonjour, je me présente, je m’appelle Lila. Je suis française. Je suis étudiante. Je suis en première année de sociologie. J’habite à Paris, en France. J’ai vingt ans. J’habite dans un appartement avec ma famille. J’ai deux sœurs. Elles sont étudiantes. J’aime la musique rock et le sport. J’adore aller au cinéma.

 

Alfabe kurallarıyla ilgili daha detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

L’alphabet Français (Alfabe ve Okuma Kuralları) 

error: İçerik Kopyalanamaz!