Aylık arşiv Mayıs 15, 2024

Futur proche et la météo (Yakın gelecek zaman – Hava durumu)

Yakın gelecekte bir eylemi belirtmek için, ALLER fiilini şimdiki zamana göre çekimini yaptıktan sonra arkasından mastar halinde olan bir fiil gelir.

Fransızlar günlük yaşamda yakın geleceği sözlü olarak(à l’oral) çokça kullanmaktadırlar.

➜  Bir kararı, yakın zamandaki bir olayı ya da değişikliği ifade etmek için kullanılır.

 • Je vais acheter une nouvelle voiture.
 • Dépêche-toi, le train va partir  dans 5 minutes.
 • Attention, tu vas tomber !
 • Elle ne va pas  aller en France l’année prochaine.
 • Regarde ces nuages ! Il va pleuvoir.
 • Nous sommes malades. Nous allons regarder un film ce week-end.
 • Ils vont changer de travail dès que possible.
 • Est-ce que vous allez partir tôt ?

 

Pour parler de la météo :

Exercices:

 

A deux ! Quelle est la météo aujourd’hui ? Parlez du temps et des températures.

 

1) Ajoutez : il fait ou il y a

 1. ____________ de l’orage.
 2. ____________ mauvais.
 3. ____________ beau.
 4. ____________ de la neige.
 5. ____________ un temps magnifique.
 6. ____________ du soleil.
 7. ____________ du vent.
 8. ____________ une éclaircie.
 9. ____________ froid.
 10. ____________ du brouillard.
 11. ____________ quel temps ?
 12. ____________ combien ?
 13. ____________ 30°C.

 

2) Complétez en choisissant parmi les mots suivants.

pluie – nuages – neige – brouillard – soleil – vent

 1. Je prends mon parapluie, il y a de la ________.
 2. Je ne vois rien, il y a du ________.
 3. Le ciel est gris, il y a beaucoup de ________.
 4. Tiens bien votre chapeau, il y a du ________.
 5. C’est joli quand c’est tout blanc ! Il ________.
 6. Prends tes lunettes de soleil ! Il fait du ________ !

 

3) La négation

 1. Au printemps, il fait chaud.
 2. Il va faire mauvais demain.
 3. Tout le monde aime l’hiver.
 4. Il pleut toujours.
 5. Il fait froid en été.
 6. À l’ouest, la température va baisser et il va faire plus froid.

 

4) Répondez aux questions.

 1. Est-ce que vous aimez la pluie ?
 2. Quelle est la température à Istanbul le matin ?
 3. Quel genre de personne êtes-vous ?
 4. Qu’est-ce qu’elle porte d’habitude ?
 5. Dans votre pays, quel temps fait-il en été ?
 6. Et vous, quelle saison préférez-vous ?
 7. Il neige en hiver dans votre pays ?
 8. Demain, il va faire beau ?
 9. Quel temps fait-il dans le nord de la France ?
 10. On porte quels vêtements en hiver ?
 11. Est-ce qu’il va pleuvoir demain ?

 

5) Mettez les phrases au futur proche

 1. Je mange une pizza ce soir.
 2. Tu regardes un film ce week-end.
 3. Ils se marient demain.
 4. Nous partons en vacances.
 5. Elle étudie pour l’examen demain.
 6. Vous faites un exercice de français.

 

6) Ecris les phrases au futur proche en utilisant des infinitifs

 1. (dormir / ce soir)
 2. (lire / ce livre / demain)
 3. (aller / au cinéma / ce week-end)
 4. (faire / une promenade / cet après-midi)
 5. (acheter / des fruits / demain matin)

 

7) Qu’est-ce qu’ils vont faire ?

 1. Onlar televizyon izleyecek.
 2. Onlar yemek yiyecek.
 3. Onlar havuza gidecekler.
 4. Onlar ödevlerini yapacaklar.
 5. Onlar bulaşık yıkayacaklar.

 

8) Réécrivez le texte suivant au futur proche

Elle arrive ce matin. Elle va directement de l’aéroport chez elle. Elle se douche et se repose un peu. Elle regarde une série préférée et, le soir, elle sort dîner avec des amis dans son restaurant préféré. Après avoir mangé, elle rentre chez elle et lit un livre avant de se coucher.

 

 

Lecture 5: Le dérèglement climatique

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak haberi okuyun. Dört ana başlık bulunmaktadır. Her başlık için önemli bulduğum kelimeleri anlamlarıyla paylaştım. İlk olarak hızlıca okumanızı öneririm. Bilmediğiniz kelimelerin anlamlarına takılmadan ilk okumayı tamamlayın. Daha sonra, verdiğim kelimelerin anlamlarına göz atın ve ardından metni tekrar okuyun.

Kaynak: https://www.rtbf.be/article/un-oeil-sur-demain-le-dereglement-climatique-est-il-la-cause-de-l-emergence-de-nouvelles-maladies-chez-nous-11349605

 • traquer: poursuivre- izini ürmek
 • sans relache:ara vermeden
 • caniculaire: yakıcı
 • proliférer:se reproduire – üremek,çoğalmak
 • pister: suivre une trace – iz sürmek
 • intervenir: müdahale etmek
 • se propager: s’étendre – üremek, çoğalmak; yayılmak
 • simuler: répéter, essayer à l’avance, feindre
 • l’implantation: yerleştirme
 • préoccupé: soucieux – endişeli
 • l’émergence: çıkış
 • contaminer: infecter: bulaştırmak
 • perturber: düzeni bozmak- troubler physiquement, déranger
 • exclusivement: uniquement

Allant de … / En passant par …

En passant par” ifadesi, bir liste veya serideki farklı konular arasındaki geçişi veya menzili belirtir. Bir konu veya öğe listesinin içindeki belirli bir noktadan geçtiğimizi veya bahsettiğimizi gösterir.

allant de …… à ……

 allant de ……  en passant par ……

 • En choisissant une nouvelle décoration pour la maison, nous avons envisagé différents styles : le minimalisme, le vintage, le moderne, en passant par le style industriel et le rustique.

          (Ev için yeni bir dekorasyon seçerken farklı tarzları göz önünde bulundurduk: minimalizm, vintage, modernden endüstriyel ve rustik tarzına kadar)

 

 • De violents orages se sont déplacés dans les départements situés en vigilance orange, allant de la Bourgogne vers les Hauts-de-France en passant par une partie de l’Île-de-France.

          (Şiddetli fırtınalar, Île-de-France bölgesinin bir kısmı üzerinden Burgundy’den Hauts-de-France’a kadar turuncu alarm altındaki bölgelere taşındı.)

 

 • Il faut proposer un service de garde des animaux sur des durées allant de quelques heures à une journée.

         (Hayvan bakım hizmetinin birkaç saatten bir güne kadar değişen sürelerde sunulması gerekir.)

 

 • Profitez de ventes flash allant de -50 % à -60 % sur des électroménagers de qualité !

          (Kaliteli ev aletlerinde -%50 ile -%60 arasında değişen flaş indirimlerden yararlanın!)

 

Avoir de quoi

1)Bu ifade bir eylemin gerçekleşmesi veya bir gereksinimin karşılanması için yeterli kaynağa veya yeteneğe sahip olunduğunu ifade eder.

(Avoir ce qu’il faut pour réaliser l’action indiquée par le verbe.)

 

 • Les joueurs ont de quoi être fiers. (Oyuncuların gurur duyacağı bir şey var.)
 • Ils ont de quoi réussir leurs examens. (Sınavlarını başaracak kadar bilgileri var.)
 • Elle a de quoi préparer un dîner pour toute la famille. (Tüm aile için bir akşam yemeği hazırlayacak malzemeleri var.)

 

2) Paraya sahip olmak anlamında da kullanılmaktadır.

(Avoir de l’argent, être dans l’aisance.)

 

 • J’ai de quoi payer le loyer. (Kiranın ödenmesi için yeterli param var.)
 • Il a de quoi acheter une nouvelle voiture. (Yeni bir araba alacak kadar parası var.)
 • Avec 60 000 euros dans la caisse de grève, ils ont de quoi tenir longtemps. (Grev fonundaki 60.000 Euro ile onların uzun süre yetecek kadar parası var.)
error: İçerik Kopyalanamaz!