Les verbes Irréguliers ‘RE’ (‘RE’ Biten Düzensiz Fiillerin Çekimi)

RE İLE BİTEN FİİLER

  • “Suivre, vivre” fiillerinde tekil özneler için, ‘-vre’ kısmı atılıp düzensiz fiil ekleri olan ‘-s, -s, -t‘ ekleri; çoğul özneler için de ‘-re’ kısmı atılıp ‘-ons, -ez, -ent’ ekleri getirilir.

“Rire, croire” fiillerinde bütün özneler için, ‘-re’ kısmı atılıp düzensiz fiil ekleri olan ‘-s, -s, -t, -ons, -ez, -ent ‘ ekleri getirilir.

Suivre – takip etmek

Vivre – yaşamak

Rire – gülmek

Croire – inamak

 

Suivre Rire Croire
Je suis
Tu suis
Il suit
Nous suivons
Vous suivez
Ils suivent
Je ris
Tu ris
Il rit
Nous rions
Vous riez
Ils rient
Je crois
Tu crois
Il croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils croient
  • “Écrire, lire, plaire, boire, coudre, cuire, conduire, suffire…“ gibi fiiller de yukarıdakilere benzer çekimlenmekle birlikte çoğul özneler için bir tür kaynaştırma harfi alırlar. Bu kaynaştırma harfi, “écrire ve boire“ için ‘-v-’, diğerleri için ‘-s-’dir.

Écrire – yazmak

Lire – okumak

Dire – söylemek

Faire – yapmak

Plaire – hoşa gitmek

Boire – içmek

Coudre – dikmek

Cuire – pişirmek

Conduire – araba kullanmak

Suffire – yetmek

Écrire Boire
J’écris
Tu écris
Il écrit
Nous écrivons
Vous écrivez
Ils écrivent
Je bois
Tu bois
Il boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils boivent

 

Lire Plaire Coudre
Je lis
Tu lis
Il lit
Nous lisons
Vous lisez
Ils lisent
Je plais
Tu plais
Il plaît
Nous plaisons
Vous plaisez
Ils plaisent
Je couds
Tu couds
Il coud
Nous cousons
Vous cousez
Ils cousent

 

Faire Dire
Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
*Vous faites
*Ils font
Ie dis
Tu dis
Il dit
Nous disons
*Vous dites
Ils disent
error: İçerik Kopyalanamaz!