Les verbes İrréguliers ‘IR’ (‘IR’ Biten Düzensiz Fiillerin Çekimi)

Düzensiz fiiller : 

Düzensiz fiillerin ekleri : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent

SONU IR İLE BİTEN FİİLER :

Çekimler her fiilde farklı çekimleniyor gibi görünse de aslında belli bir geometriyi koruyor. Her zamanki gibi tabii ki istisnalar var. “-ir” ile biten fiiller, sadeleştirmek adına 3 grupta aktarılacak.

 

1) “Partir, sortir, dormir, mentir, sentir, servir, vêtir*, courir*, acquérir*, repentir…”  benzeri fiiller aynı şekilde çekimlenir.

 Partir” fiili için: Tekil şahıslar için, fiilin son üç harfi (-tir) atılır ve düzensiz fiil ekleri getirilir; çoğul şahıslar için son iki harf (-ir) atılıp düzensiz fiil ekleri getirilir. 

Partir Partir
Je pars

Tu pars

Il/Elle/on part

Nous partons

Vous partez

Ils/Elles partent

 

Mentir Dormir
Je mens
Tu mens
Il ment
Nous mentons
Vous mentez
Ils mentent
Je dors
Tu dors
Il dort
Nous dormons
Vous dormez
Ils dorment

 

* Courir, vêtir, acquérir fiillerinin diğerlerinden farkı, bütün şahıslarda sadece “-ir” kısmının atılmasıdır.

Courir
Je cours
Tu cours
Il court
Nous courons
Vous courez
Ils courent

Acquérir (elde etmek)

ATTENTION: Acquérir” fiilinde telaffuz nedeniyle, tekil şahıslarda ve 3. çoğul şahısta araya ‘i’ harfi girer.

Note: Bir fiili çekimlerken köklere dikkat edilmelidir. Bir fiilden başka bir fiil türeyebilir. Örneğin acquérir (elde etmek,kazanmak) ve conquérir (fethetmek) ele alındığında, bu iki fiilin kökünde de “quérir” var. Bu demek oluyor ki, bu fiiller aynı şekilde çekimlenir.

Conquérir  Aquérir
Je conquiers
Tu conquiers
Il conquiert
Nous conquérons
Vous conquérez
Ils conquièrent
J’acquiers
Tu acquiers
Il acquiert
Nous acquérons
Vous acquérez
Ils acquièrent

Burada, istisna iki fiilin çekimini de görelim:

Mourir (ölmek) Bouillir (kaynamak)
je meurs
tu meurs
il meurt
nous mourons
vous mourez
ils meurent
je bous
tu bous
il bout
nous bouillons
vous bouillez
ils bouillent


2) “Venir” ve “tenir” fiillerinin çekimi diğerlerinden farklıdır. Kökünde “tenir” ve “venir” bulunan tüm fiiller aynı şekilde çekimlenir: souvenir, obtenir, convenir, maintenir, devenir, parvenir, soutenir…  “Nous ve vous” özneleri için ‘-ir’ atılıp yerine ekler yazılır.

Venir  Tenir
Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent
Je tiens
Tu tiens
Il tient
Nous tenons
Vous tenez
Ils tiennent

 

3) Bu fiillerin çekimlerinde 1. grup düzenli fiillerin ekleri kullanılıyor. ouvrir, offrir, cueillir fiillerini bilmeniz yeterlidir. Bu üç fiilden farklı fiiller türemiştir. Bütün fiillerin ezberlenmesi gerekmez: découvrir, souffrir, accuellir, couvrir …

Çekim yaparken bütün şahıslarda sadece “-ir” eki atılır.

Cueillir Ouvrir Offrir
je cueille
tu cueilles
il cueille
nous cueillons
vous cueillez
ils cueillent
j’ouvre
tu ouvres
il ouvre
nous ouvrons
vous ouvrez
ils ouvrent
j’offre
tu offres
il offre
nous offrons
vous offrez
ils offrent

 

error: İçerik Kopyalanamaz!