Les Pronoms Toniques (Vurgu Zamirleri)

Pronoms sujets Pronoms toniques
Je moi
Tu toi
Il lui
Elle elle
On soi
Nous nous
Vous vous
Ils eux
Elles elles

 

  • Les pronoms toniques sont utilisés seuls. (Vurgu zamirleri tek başlarına kullanılabilir.)

 C’est qui? (Bu kim?)

– Moi? (Ben mi?)

 Qui veut jouer au tennis?  (Kim tenis oynamak ister?)

– Moi! (Ben!)

 

  • Pour renforcer un pronom ou un nom. (Bir ismi ya da zamiri vurgulamak için kullanılabilir.)

 Elle, elle fait du ski. (O kayak yapar.)

 Moi, je ne suis pas sûr. (Ben emin değilim.)

∴ Burada “Ben, ben emin değilim.” Gibi bir anlam oluşmuyor. Amaç sadece özneye vurgu yapmak.

 

  • On utilise les pronoms toniques dans une comparaison. (Karşılaştırma yaparken kullanılır.)

 Je cours plus vite que toi. (Senden daha hızlı koşarım.)

 

  • À l’impératif. (Olumlu emir cümlelerinde kullanılır.)

 Regardez-moi. (Bana bakınız.)

 Passe-moi le sel. (Tuzu bana uzat.)

 

  • Après une préposition. (à, chez, dans, de, entre, jusque, hors, par, pour, sans, vers… gibi edatlarla kullanılır.)

 Je pars sans lui. (Onsuz gidiyorum.)

 Nous parlons avec vous. (Biz sizinle konuşuyoruz.)

 Ce dossier est pour elles. (Bu dosya onlar için.)

 

  • Dans une réponse avec aussi ou non plus. (“Aussi” (olumlu “de” bağlacı) ve “non plus” (olumsuz “de” bağlacı) ile cevap verirken kullanılır.)

 Je déteste le football. (Futboldan nefret ederim.)

– Moi aussi. (Ben de…)

 Je n’aime pas le rugby. (Ragbi sevmem.)

– Lui non plus. (O da…)

 

ATTENTION: de” bağlacı olumlu cümlelerde “aussi”, olumsuz cümlelerde “non plus” şeklinde kullanılır.

 

Le pronom tonique “Soi”

  • ‘On’ zamiri ile kullanılır.

 Quand on est malade on reste chez soi. (Hasta olunduğunda evde kalınır.)

 

  • Öznesi belli olmayan durumlarda kullanılır.

 C’est important de faire attention à soi. (Kendine dikkat etmek önemlidir.)

 Il faut prendre à soin de soi pour rester en bonne santé. (Sağlıklı olmak için kendinize dikkat etmeniz gerekir.)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!