Les Nombres en Français (Sayılar) 

Les Nombres En Français (Sayılar)

 

ATTENTION: Fransızca saymada altmışlık sistem kullanılır ve dolayısıyla 60’tan 100’e kadar olan bölümde diğer kültürlere göre bazı farklılıklar mevcuttur:

  • 80 sayısı, “dört-yirmi” şeklinde söylenir. Örneğin:

80 (4*20): quatre-vingts

89 (4*20+9): quatre-vingt-neuf

  • 20, 30, 40, 50, 60 ve 80 sayılarında, onlar basamağı okunduktan sonra Türkçede de olduğu gibi 1-9 arası rakamlar kullanılarak ekleme yapılır. Örneğin:

24 (20+4): vingt-quatre

41 (40+1): quarante et un

67 (60+7): soixante-sept

  • 70-79 ve 90-99 sayıları içinse, 10’dan sonraki sayılar eklenerek devam edilir. Örneğin:

70 (60+10): soixante-dix

71 (60+11): soixante et onze

96 (4*20+16): quatre-vingt-seize

 

 1975: mille neuf cent soixante quinze

 2015: deux mille quinze

 1994: mille neuf cent quatre vingt quatorze

 

Les nombres ordinaux (Sıralı Sayılar)

Fransızcada ‘-ième’ (nombre ordinal) takısı ile sıralı sayı yapılır.

♥ Deux + ième = deuxième (ikinci)

! Second,e: ikinci (İkinci”nin diğer kullanım şeklidir ama bu kullanımda dişil ve eril ayrımı vardır.)                                          

 Trois + ième = troisième (üçünçü)

 Quatre-vingt-dix + ième = quatre-vingt-dixième (doksanıncı)

 

Exceptions (İstisna):

Ceux qui se terminent en –e, ce e disparaît devant –ième. (Eğer kelime ‘e’ ile biterse, e harfi düşer.)

 Quatre + ième = quatrième

 Onze + ième = onzième

 

ATTENTION:

neuf + ième = neuvième

cinq + u + ième = cinquième

vingt et un + ième = vingt et unième

 

  • birinci ve sonuncu farklı şekilde söylenir.

 premier (m) / première (f): birinci Je suis en première année de français. (Fransızcada birinci yılım.)

( Année kelimesi féminin (dişil) olduğu için première kullanıyoruz.)

 dernier / dernière: sonuncu  Il était le dernier de la classe. (Sınıfın sonuncusuydu.)

 

Note: Tamlamalar, au + le nombre ordinal şeklinde kullanılır. Birinci katta, 18.yy’da …

 Nous sommes au vingtième siècle. (20. yüzyıldayız.)

 J’habite au cinquième étage. (5. katta oturuyorum.)

 

Abréviation (Kısaltmalar):

  • Le premier – le 1er  / La première – la 1re ou 1ère
  • Le / La deuxième – le / la 2e ou 2ème
  • Le / La troisième – le / la 3e ou 3ème

 

error: İçerik Kopyalanamaz!