Les Articles (Tanımlıklar)

LES ARTICLES (TANIMLIKLAR)

  Belirli Tanımlık Belirsiz Tanımlık
Eril (masculin) Le / L’ Un
Dişil (féminin) La / L’ Une
Çoğul (pluriel) Les Des

Fransızcada isimlerin önüne gelen, ismin cinsini (eril – dişil) ve niceliğini (tekil – çoğul) belirten sözcüklere tanımlık (article) denir. Tanımlıklar belirli ve belirsiz tanımlıklar olarak ikiye ayrılır

Belirli Tanımlıklar

‘le, la, les’ ismin belirttiği varlığın bilindiğini gösterir. Çoğul durumda gerek dişil gerek eril olsun, her iki durumda da ‘les’ kullanılır. Kelimenin ilk harfi sesliyse veya ‘h’ harfiyse, tanımlık l’ şeklinde yazılır.

La pomme (elma)  ⇒  Les pommes (elmalar)

L’ami (arkadaş)      ⇒  Les amis (arkadaşlar)

L’heure (saat)        ⇒  Les heures (saatler)

  • Daha önceden belirtilmiş bir nesne ya da kişi adının önünde;
  • Belirli bir şeyden bahsederken;
  • Genel bir kategoriden veya ırktan bahsederken belirli tanımlıklar kullanılır.

J’ai acheté un chocolat. Le chocolat était delicieux. (Bir çikolata satın aldım. Çikolata lezzetliydi.)

∴ Birinci cümlede article indéfini (belirsiz tanımlık) ‘un’ kullanıldı. Çünkü alınan çikolatadan ilk defa bahsediliyor ve bu çikolata herhangi bir çikolata olabilir. İkinci cümlede ise article défini (belirli tanımlık) ‘le’ kullanıldı. Söz konusu olan çikolatadan ilk cümlede zaten söz edilmişti ve artık hangi çikolatadan bahsedildiği açık.

Passe-moi les papiers qui sont sur la table. (Masanın üzerindeki kağıtları bana uzat.)

∴ Burada kağıtların nerede ve hangileri olduğu belirtilmiştir.

Le loup est un animal sauvage. (Kurt vahşi bir hayvandır.)

∴ Genel bir ırktan bahsedilmiştir.

Note: Olumsuz formda article kullanımında herhangi bir değişiklik olmaz.

J’ai vu les canards. (Ördekleri gördüm.)    ⇒     Je n’ai pas vu les canards. (Ördekleri görmedim.)

Belirsiz Tanımlıklar

‘un, une, des’ ismin belirttiği varlığın bilinmediğini gösterir. Çoğul durumda gerek dişil gerek eril olsun, her iki durumda da ‘des’ kullanılır.

Un stylo (kalem)   ⇒  des stylos ( Herhangi bir kalem olabilir, belirsiz.)

Une voiture (araba)  ⇒  des voitures

Hier, j’ai vu un bon film. (Dün bir film izledim.) ( İzlenen film belirtilmemiş, herhangi bir film.)

ATTENTION: Belirsiz article’in olumsuz formunda değişiklik olur.

Un

Une          ⇒  de / d’

Des

Elle a des robes. (Onun elbiseleri var.)     ⇒ Elle n’a pas de robes. (Onun elbiseleri yok.)

J’ai vu des animaux. (Hayvanları gördüm.)   ⇒ Je n’ai pas vu d’animaux. (Hayvanları görmedim.)

Articles définis contractés

Article défini (belirli tanımlıklar: le, la, les) ile à’ ve de’ edatları birleşirler. Bu kural, sadece défini article için geçerlidir ve değişim masculin ve pluriel isimlerde olur. Bu dil bilgisi kuralına göre, Fransızcada, à veya de edatının hemen arkasından masculin veya pluriel isim gelirse asla ayrı yazılmaz. Féminen isimlerde ve l’ tanımlığında değişim söz konusu değildir.

à + belirli tanımlık de + belirli tanımlık
à + le = au

à + les = aux

à + la = à la

à + l’ = à l’

de + le = du

de + les  = des

de + la = de la

de + l’ = de l’

 

Je vais au cinéma.  (Je vais à le cinéma.   Χ   burada à ve le ayrı yazılmaz!)

Je rentre du théâtre. (Je rentre de le théatre.   Χ   burada de ve le ayrı yazılmaz!)

La cour de l’école (Okulun avlusu)

Les cahiers des élèves (Öğrencilerin kitapları)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!