Les Adverbes (Zarflar)

Farklı kategorilerde zarflar bulunmaktadır: zaman zarfı, durum zarfı, yer-yön zarfı, azlık-çokluk zarfı.

 • Adverbe de manière (Durum Zarfı):

♥ Il parle doucement. (O yavaş konuşuyor.)

♥ Nous sommes rentrés ensemble à la maison. (Eve birlikte döndük.)

 • Adverbe de temps (Zaman Zarfı):

♥ Nous sommes rentrés tard. (Biz geç döndük.)

♥ Hier, j’étais à un concert avec des amis. (Dün, arkadaşlarımla konserdeydim.)

 • Adverbe de lieu (Yer-Yön Zarfı):

♥ Ils habitent loin. (Onlar uzakta oturuyor.)

♥ Ils ont voulu nous attendre à l’intérieur. (Onlar bizi dışarıda beklemek istedi.)

 • Adverbe de quantité (Miktar Zarfı):

 Beaucoup d‘argent. (Çok para.)

♥ J’ai mangé assez de fromage. (Yeteri kadar peynir yedim.)

 

 ‘–ment’ ekiyle zarf yapma:

Sessiz harfle biten sıfatların féminin hali kullanılarak yapılır. Örneğin:

♥ heureux – heureuse – heureusement

 grand – grande – grandement

 sportif – sportive – sportivement

 sec – sèche – sèchement

 vif – vive – vivement

 

ATTENTION: Eğer ‘e’, ‘i’ ve ‘u’ ile biten sıfat varsa masculin haliyle zarf yapılır.

 facile – facilement

 obsolu – absolument

 poli – poliment

 vrai – vraiment

 

Exception:

 • gaie – gaie – gaiment
 • fou – folle – follement

Sonu ‘-ant’ ile biten sıfatların sonunu ‘-amment’e dönüştürerek zarf yapma:

 courant – couramment

 brillant – brillamment

 étonant – étonnamment

 

Sonu ‘-ent’ ile biten sıfatların sonunu ‘-emment’e dönüştürerek zarf yapma:

 intelligent – intelligemment

 évident – évidemment

♥ récent – récemment

Exception:

 • lent – lentement

 

Note: Mauvais (kötü) sıfatının zarf hali mal, bon (iyi) sıfatının zarf hali bien’dir.

 

Cümlede zarfların yeri:

 • Genellikle zarflar fiilden sonra gelir.

 Je parle courrament français. (Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşuyorum.)

 Je le crois générelament. (Genellikle ona inanırım.)

♥ Ils dépensent énormément d’argent. (Onlar inanılmaz para harcıyor.)

 • Geçmiş zamanda bien, mal, peu gibi zarflar iki fiilin arasında yer alır. Ama sonu -ment ile biten zarflar Participe Passé’den sonra gelir.

 Ils ont dépensé énormément d’argent. (Çok para harcadılar.)

 Vous avez déja pris cette décision? (Bu kararı daha önceden mi aldınız?)

 Il a parlé gentiment. (O kibarca konuştu.)

 Tu as conduit dangereusement. (Sen arabayı tehlikeli bir şekilde kullandın.)

 

ATTENTION:

 • Geçmiş zaman yaparken tard, tôt, dehors, dedans; Participe Passé’den sonra gelir.

 Je suis sorti tard. (Geç çıktım.)

 Elle est restée dedans. (O içeride bekledi)

 • Sûrement, certainement, vraiment gibi zarflar ise iki fiil arasında kullanılır.

 Tu l’as vraiment fait? (Gerçekten yaptın mı?)

error: İçerik Kopyalanamaz!