Gérondif (Zarf Fiil)

Cümle içinde, eklendiği fiilleri zarf (zarf-fiil) yapar. Cümleye; yaparken, yaparsan, yaptığın için, yaparak gibi anlamlar katar.

Formation du gérondif présent (Zarf fiil yapımı)

en + participe présent

 

Zarf fiil yapılırken takip edilecek işlemler sırasıyla:

  1. Fiilin Présent zamanda, birinci çoğul zamirde çekimlenmiş hali alınır.
  2. Fiilin sonundan ‘-ons’ eki atılıp yerine ‘-ant’ eki getirilir.
  3. Son olarak, fiilden önce ‘en’ prepositionu getirilir.

 

♥ Partir        →  Nous partons       →   Partant        →   En partant

♥ Dire          →  Nous disons          →   Disant          →   En disant

♥ Boire        →  Nous buvons        →   Buvant         →   En buvant

♥ Manger   →  Nous mangeons   →   Mangeant   →   En mangeant

♥ Voir         →  Nous voyons         →   Voyant            En voyant

 

ATTENTION:

Burada dikkat edilmesi gereken 3 tane düzensiz fiil vardır: être, avoir, savoir.

♥ être       →   en étant

♥ avoir     →   en ayant

♥ savoir   →   en sachant


L’utilision (Kullanım yerleri)

İki eylem birbirine bağlanırken kullanılır, özne ortaktır.

La simultanéité (Eş zamanlılık bildirme):

♥ Je chante en prenant ma douche. (Duş alırken şarkı söylerim.)

♥ Elle mange en regardant la télévision. (Televizyon izlerken yemek yer.)

♥ Il fait ses devoirs en écoutant de la musique. (Müzik dinleyerek ödevlerini yapar.)

 

Note: Eş zamanlılığa özellikle vurgu yapmak için ‘tout’ ile birlikte kullanılır.

 Elle fait la cuisine tout en regardant la télé. (Televizyon izlerken yemek yapar.)

 

La cause (Sebep bildirme):

Eyleme sorulan ‘neden’ sorusuna cevap oluşturur.

 Je suis tombée en glissant sur une peau de banane. (Muz kabuğunun üzerine bastığım için düştüm.)

 Il s’est cassé le bras en tombant. (Düştüğü için kolunu kırdı.)

 

La manière (Durum bildirme):

Eyleme sorulan ‘nasıl’ sorusuna cevap oluşturur.

 Pouvez-vous être vraiment heureux en voyageant beaucoup? (Seyahat ederek gerçekten mutlu olabilir misiniz?)

 Tu peux réussir en travaillant beaucoup. (Çok çalışarak başarabilirsin.)

 

Le temps (Zaman bildirme):

Eyleme sorulan ‘ne zaman’ sorusuna cevap oluşturur.

 En sortant de chez moi, j’ai rencontré mon amie. (Evden çıkarken arkadaşımla karşılaştım.)

 

La condition -si- (Koşul bildirme -eğer-):

 En arrivant tôt, il ira au cinéma avec mes amis. (Erken gelirse arkadaşlarıyla sinemaya gidecek.)

 En prenant le metro, tu arriveras plus vite. (Metroya binersen daha hızlı varacaksın.)

 

L’opposition (Zıtlık bildirme):

Note: tout’ ile birlikte kullanılır.

 Tout en sachant la vérité, tu ne dis rien. (Gerçeği bilmene rağmen hiçbir şey söylemiyorsun.)

♥ Je suis mince tout en mangeant beaucoup. (Çok yememe rağmen zayıfım.)

error: İçerik Kopyalanamaz!