DIRE L’HEURE (SAATİ SÖYLEME)

 

  • Quelle heure est-il? / Il est quelle heure? (Saat kaç?)
  • Vous avez l’heure s’il vous plaît? (Saatiniz var mı?)

 

le matin: sabah

le midi: öğlen

l’après-midi: öğleden sonra

le soir: akşam

 

et quart: çeyrek geçe

et demie: yarım/buçuk

moins: var/kala

moins le quart: çeyrek var/kala

 

Il existe de formulations différentes de l’heure: l’heure officielle et l’heure quotidienne. (Zamanın, günlük ve resmi olmak üzere iki farklı formu vardır.)

 

Heure quotidienne (Günlük zaman):

08:00 – Il est huit heures du matin. (Saat, sabah sekiz.)

08:10 – Il est huit heures dix. (Saat, sekiz – on.)

08:15 – Il est huit heures et quart. (Saat, sekizi çeyrek geçiyor.)

08:25 – Il est huit heures vingt-cinq. (Saat, sekiz – yirmi beş.)

08:30 – Il est huit heures et demie. (Saat, sekiz buçuk.)

09:35 – Il est dix heures moins vingt-cinq. (Saat, ona yirmi beş var.)

09:45 – Il est dix heures moins le quart. (Saat, ona çeyrek var.)

09:55 – Il est dix heures moins cinq. (Saat, ona beş var.)

12:00 – Il est midi. ((Zaman) öğlen.)

00:00 – Il est minuit. ((Zaman) gece yarısı.)

ATTENTION: “Saat kaçta … (À quelle heure …)” için cevap verirken yine ‘à’ edatı kullanılır.

À quelle heure tu commences à travailler? (Saat kaçta çalışmaya başlıyorsun?)

–  Je commence à travailler à 9h. (Saat 9’da çalışmaya başlıyorum.)

L’avion part à 8 heures du matin / du soir. (Uçak sabahın/akşamın sekizinde ayrılıyor.)

 

Heure officielle (Resmi zaman): Saat bildiren sayılar direkt söylenir.

Il est 8 heures quinze. (Saat, sekiz – on beş.)

Il est 20 heures quinze. (Saat, yirmi – on beş.)

Il est vingt-deux heures cinquante-cinq. (Saat, yirmi iki – elli beş.)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!