Complément du Nom (İsim Tamlaması)

COMPLÉMENT DU NOM (İSİM TAMLAMASI)

Fransızcada tamlamalar ‘de’ edatı kullanılarak yapılır. Fransızcada tamlamalar görüntü olarak Türkçedekine göre tersten kurulur, yani tamlama yaparken Türkçedeki şekil tersten düşünülmeli.

 

  İsim (Tamlanan)       De    İsim (Tamlayan)

 

a) Hem tamlayan ve hem tamlanan article alır.

 evin kapısı (la maison: ev, la porte: kapı)

Burada iki ismi ‘de’ edatını kullanarak birleştireceğiz.

la porte de la maison ( her iki ismin başında da article var.)

 öğretmenin kitabı (le livre: kitap, le professeur: öğretmen)

 le livre du professeur ( du = de + le)

 çocukların oyunu (le jeu: oyun, les enfants: çocuklar)

 le jeu des enfants ( des = de + les)

b) Tamlanan article alırken tamlayan article almaz. Sadece ‘de’ kullanılır. Anlamda, genelleme vardır.

 bir bahçe duvarı (le mur: duvar, le jardin: bahçe)

 un mur de jardin ( herhangi bir bahçenin herhangi bir duvarı)

 bir polis arabası (une voiture: araba, le police: polis)

 une voiture de police ( herhangi bir polis arabası)


ATTENTİON: 

  • Tamlama yaparken özel isimlerde article kullanılmaz.

 la voiture de Pierre (Pierre’in arabası)

 un tableau de Monet (Monet’nin tablosu)

  • Tamlama yaparken, tamlanan kısmında article yerine sahiplik sıfatları kullanılabilir.

 bizim komşumuzun köpeği (bizim: notre, köpek: le chien, komşu: le voisin)

 Le chien de notre voisin (bizim komşunun köpeği)

Le chien du voisin (komşunun köpeği)

 la table de mon salon (odamın masası)

 

  • Aynı isimler ‘de ve à’ edatlarıyla tamlama yapılabilir, ama farklı anlamlar içerir.

de  Cismin içine konulan madde anlatılır .                à ⇒  Eşyanın kullanım amacı anlatılır.

 une tasse de café (bir fincan kahve)                           une tasse à café (bir kahve fincanı)
 un verre de vin (bir bardak şarap)                             un verre à vin (bir şarap bardağı)

 une cuillère de soupe (bir kaşık çorba)                     une cuillère à soupe (bir çorba kaşığı)

  • Bir cismin neden yapıldığı ‘de’ ya da ‘en’ edatıyla belirtilir. 

 un bracelet d‘or = un bracelet en or (altın bilezik)

 une porte de fer = une porte en fer (demir kapı)

  • Bir mastar ya da yan cümle isim tamlayıcısı görevi yapabilir.

 L’idée de partir (gitme fikri)

 Le commandant a donné à ses hommes l’ordre de faire feu. (Komutan adamlarına ateş emri verdi.)

 La joie de vivre me pousse à voyager. (Yaşama sevinci beni seyahat etmeye itiyor.)

 

Note:

Sıfat tamlaması da ‘à’ edatıyla yapılır: Fiilin mastar hali ve sıfat tamlamasının arasına ‘à’ edatı konulur.

 un problème facile à résoudre (çözülmesi kolay problem)

 un livre difficile à lire (okuması zor kitap)

 

  • Fiil tümleciyle isim tamlayıcısı birbirine karıştırılmamalıdır. Bazı fiiller yapı gereği ‘de‘ edatı alır. 

 Une voiture de police informe la population du danger.  (Bir polis arabası, halkı tehlikeye karşı bilgilendiriyor.)

( informer qn de qch: birine bir şeyi haber vermek)

 Vous approchez votre chaise du poêle.  (Sandalyenizi sobaya yaklaştırınız.)

( approcher qch de qch: bir şeyi bir şeye yaklaştırmak)

 

  • Tamlamalarda ‘-lı, -li’ eki ‘à’ edatıyla verilir.

 une glace à la fraise (çilekli dondurma)

 un gâteau au chocolat (çikolatalı pasta)

 une fille aux cheveux longs (uzun saçlı kız)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!