ACCORD DU PARTİCİPE PASSÉ: ÊTRE ET AVOİR (PARTİCİPE PASSÉ’DE UYUM)

Fiile cinsine ve sayısına göre uyum yapılmasıdır.

a) Être yardımcı fiil ile;

  • Geçmiş zaman yaparken ‘être’ yardımcı fiiliyle çekimlenen fiillere öznenin cinsi ve sayısına göre uyum yapılır.

Mes amis sont partis. / Mes amies sont parties.

 

Elle était allée à l’école. (Okula gitmişti.)

Nous sommes partis en France. (Fransa’ya gittik.)

 

  • Pronominal fiiller de ‘être’ yardımcı fiile göre çekimlenir ve fiile uyum yapılır.

Ils se sont aperçus de leur erreur. (Onlar hatalarını fark ettiler.)

Elles se sont battues. (Onlar kavga ettiler.)


Not:

  • Eğer pronominal fiilin arkasından bir nesne(cod) gelirse uyum yapılmaz.

 

Elle s’était lavé les mains. (O, ellerini yıkamıştı.) →    Elle s’était lavée. (O yıkanmıştı.)

 

Elle s’est coupé le doigt. (Parmağını kesti.)  →             Elle s’est coupée.

 

Ils se sont réparti tous les billets. (Bütün biletleri dağıttılar.)

 

  • Pronominal fiil à edatı alırsa yani (COI) durumdaysa uyum yapılmaz.

se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire, se suffire, se ressembler, s’en vouloir…

 

Elles se sont parlé. (parler à qn)

Elles s’étaient téléphoné. (téléphoner à qn)

 

  • Faire fiilin arkasından mastar fiil gelirse uyum yapılmaz. Cümle içindeki faire fiili yardımcı durumundadır. Asıl fiil mastar fiildir.

 

Les ouvriers se sont fait payer en liquide. (İşçilere nakit ödeme yapıldı.)

 

Elle s’est fait mal au genou. (Dizini incitti.)

 

Les cours que j’ai fait imprimer sont prêts. (Yazdırdığım dersler hazır.)

 

Dikkat:

Les choses qu’elles ont faites sont parfaits. (Yaptıkları şeyler mükemmel.)

Elle a perdu les dessins qu’il a faits en classe. (Sınıfta yaptığı çizimleri kaybetti.)

 

b) Avoir yardımcı fiil ile;

Eğer cümlenin nesnesi ‘avoir’ ile çekimlenen participe passé’den önce gelirse uyum yapılır.

J’ai invité mes voisins. (Komşularımı davet ettim.)

Je les ai invités. (Ben onları davet ettim.)

 

Ces fleurs, je les ai arrachées. (Bu çiçekler, ben onları kopardım.)

 

2. Relatif yaparken de nesne (COD), Passé Composé’den önce kullanılırsa ‘avoir’ fiiliyle çekimlenen fiillere de aynı şekilde uyum yapılır.

La robe que j’ai mise est super belle. (Giydiğim elbise çok güzel.)

 

La maison qu’elle a achetée est immense. (Satın aldığı ev büyük.)

 

Elle a perdu les dessins qu’il a faits en classe. (Sınıfta yaptığı çizimleri kaybetti.)

Attention:

* La maison qu’il a fait construire est immense. (Yaptırdığı ev çok büyük.)

Bu cümlede uyum yapılmadı. Çünkü (faire+ infinif) yapısı var.

*La maison que nous avions pensé acheter est, malheureusement, déjà vendue. (Satın almayı düşündüğümüz ev maalesef çoktan satılmış satıldı.)

Bu cümlede uyum yapılmadı. Burada ev düşünülmemektedir (la maison n’est pas pensée). Satın almak fiiline vurgu yapılmaktadır.

error: İçerik Kopyalanamaz!