Les verbes réguliers (Düzenli fiillerin çekimi)

 

 1. Sonu ‘-er’ ile biten fiillerdir. Tek istisna ‘aller’dir, “aller” düzensiz fiildir. Düzenli fiil çekimlerinin özneye göre ekleri vardır.
 2. Sonu ‘-ir’ile biten fiillerdir. Sonu “-ir” olan fiillerin tamamı düzenli değildir, bir kısmı düzensizdir. Eğer “-ir” ile biten bir fiil isimden ya da sıfattan türemişse düzenli fiildir, bunlar haricindeki fiilleri ayrıyeten öğrenmek gerekir.

 grand: büyük   ⇒  grandir: büyümek

 rouge: kırmızı  ⇒  rougir: kızarmak

 fleur: çiçek      ⇒  fleurir: çiçek açmak

 

1) Sonu ‘-er’ Olan Fiillerin Çekimi 

 aimer, détester, trouver, manger, sauter, travailler, marcher, parler…

 

Bu fiillerin özneye göre ekleri şu şekildedir:

Je / J’ -e
Tu -es
Elle / Il / On -e
Nous -ons
Vous -ez
Ils / Elles -ent

 

 Örnek olarak “trouver” ve “aimer” fiillerine bakalım:

trouver (bulmak) aimer (sevmek)
Je trouve J’aime
Tu trouves  Tu aimes
Il/Elle/On trouve Il/Elle/On aime
Nous trouvons Nous aimons
Vous trouvez  Vous aimez
Ils/Elles trouvent Ils/Elles aiment

ATTENTION:

Bazı fiillerin köklerinde yazım değişikleri olmaktadır. Bu yazım değişiklikleri telaffuzla ilgilidir.

 • Verbes en -cer
 • Verbes en -ger
 • Verbes en -yer
 • Verbes en -eler / -eter
 • Changement d’accent (è)

 

 • Verbes en ‘-cer’: 

Sadece ‘nous’ öznesinde ‘c’ harfi ‘ç’ye dönüşür. Bunun sebebi, “c”den sonra kalın sesli harf geldiğinde, “k” sesi vermesidir. Burada “s” sesinin aynen kalması için “ç” harfine dönüşür.

commencer [komañse] (başlamak)
Je commence
Tu commences 
Il/Elle/On commence
Nous commençons
Vous commencez 
Ils/Elles commencent

 

(∴ Eğer “nous” öznesi için commencons şeklinde çekilseydi, okunuşu “komañkon” olurdu. Çünkü “c” harfi, kendisinden sonra kalın sesli harf gelirse “k” sesini verir. “s” sesini koruyabilmek için “c”, “ç” harfine dönüştü.)

placer [plase] (yerleştirmek, koymak)
Je place
Tu places 
Il/Elle/On place
Nous plaçons
Vous placez 
Ils/Elles placent

 

 • Verbes en ‘-ger’:

Sadece ‘nous’ öznesinin çekiminde görülen değişikliktir. Telaffuzda ‘j’ sesini çıkarabilmek için ’-ons’ eki, ‘-eons’ şeklinde yazılmalıdır.

manger [manje] (yemek yemek)
Je mange
Tu manges 
Il/Elle/On mange
Nous mangeons
Vous mangez 
Ils/Elles mangent

 

 • Verbes en ‘-yer’:

‘Nous ve vous özneleri haricindeki’ öznelerin çekiminde ‘y’ harfi ‘i’ harfine dönüşür.

payer [paye] (ödemek)
Je paie
Tu paies 
Il/Elle/On paie
Nous payons
Vous payez 
Ils/Elles paient

 

 • Verbes en -eler / -eter:

‘Nous ve vous özneleri haricindeki’ öznelerin çekiminde ‘l’ ve ‘t’ harfleri çift yazılır.

appeler [apöle] (çağırmak)
J’appelle [japel]
Tu appelles [tü apel]
Il/Elle/On appelle [il/el/on apel]
Nous appelons [nuz apöloñ]
Vous appelez [vuz apöle]
Ils/Elles appellent [ilz/elz apel]

jeter [jöte] (fırlatmak)
Je jette [je jet]
Tu jettes [tü jet]
Il/Elle/On jette [il/el/on jet]
Nous jetons [nu jötoñ]
Vous jetez [vu jöte]
Ils/Elles jettent [il/el jet]

 

Note: Her zaman olduğu gibi burada da istisnalar mevcuttur. Bazı fiiller “l” ya da “t” yerine ‘è’ alır: acheter, geler, congeler, demanteler… Tabii ki yine “nous ve vous özneleri hariç”.

acheter [aşöte] (satın almak)
J’achète [jaşet]
Tu achètes [tü aşet]
Il/Elle/On achète [il/el/on aşet]
Nous achetons [nuz aşötoñ]
Vous achetez [vuz aşöte]
Ils/Elles achètent [ilz/elz aşet]

 

 • Changement d’accent (è): 

préférer, considérer, espérer, répéter, sécher, mener, lever, peser…

Bu fiilerde, ‘nous ve vous özneleri haricinde’, ‘aksan grave (è)’ kullanılır.

préférer [prefere] (tercih etmek)
Je préfère
Tu préfères 
Il/Elle/On préfère
Nous préférons
Vous préférez 
Ils/Elles préfèrent

lever [löve] (kaldırmak)
Je lève [je lev]
Tu lèves [tü lev]
Il/Elle/On lève [il/el/on lev]
Nous levons [nu lövoñ]
Vous levez [vu löve]
Ils/Elles lèvent [il/el lev]

 

2) Sonu ‘-ir’ Olan Fiillerin Çekimi 

 grandir, grossir, mincir, maigrir, rougir, blanchir, noircir, jaunir, rajeunir, vieillir, rétrécir, pourrir etc.

 remplir, choisir, abolir, accomplir, subir, punir, applaudir, salir, réussir, réfléchir, obéir, désobéir, trahir, établir, démolir, mûrir, guérir, réunir etc.

 

Bu fiillerin özneye göre ekleri şu şekildedir:

 

Je / J’ -is
Tu -is
Elle / Il / On -it
Nous -issons
Vous -issez
Ils / Elles -issent

 

 Örnek olarak “finir” ve “obéir” fiillerine bakalım:

finir (bitirmek) obéir (itaat etmek)
Je finis J’obéis
Tu finis Tu obéis
Il/Elle/On finit Il/Elle/On obéit
Nous finissons Nous obéissons
Vous finissez  Vous obéissez
Ils/Elles finissent Ils/Elles obéissent

 

Note:

 • Fiil ister düzenli ister düzensiz olsun tekil şahısların okunuşları her zaman aynıdır. Yazılışta küçük farklar olabilir.
 • Çoğul şahıslarda ise (istisnalar hariç) fiil ister düzenli ister düzensiz olsun öznelerin ekleri (-ons, -ez, -ent) her zaman aynıdır.

 

Sonu ‘ir’ ile biten düzenli fiilleri çekimlerken kelimenin sonundaki ‘r’ atılarak (s, s, t, ssons, ssez, ssent) ekleri getirilir. Bu fiilerde ‘s’ vurgusu vardır.

 

Finir:

Je finis (fini)
Tu finis (fini)
Il/Elle/On finit (fini)
Nous finissons (finissõ)
Vous finissez (finissɛ)
Ils/Elles finissent (finis)
 • Tekil şahısların okunuşları aynıdır. Kelimenin sonundaki ‘r’ atılarak ekler (s, s, t) getirilir.
 • Çoğul şahısların telaffuzunda hep ‘s’ vurgusu olacaktır. Nous ve vous öznelerinin ekleri her zaman okunurken elles/ils öznesinin eki okunmaz.

 

 

 

 

 

error: İçerik Kopyalanamaz!