Lecture 2: Le mystère de l’eau sous l’équateur de Mars

Lecture 2: Le mystère de l’eau sous l’équateur de Mars

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak haberi okuyun. Dört ana başlık bulunmaktadır. Her başlık için önemli bulduğum kelimeleri anlamlarıyla paylaştım. İlk olarak hızlıca okumanızı öneririm. Bilmediğiniz kelimelerin anlamlarına takılmadan ilk okumayı tamamlayın. Daha sonra, verdiğim kelimelerin anlamlarına göz atın ve ardından metni tekrar okuyun.

Kaynak:

 https://www.science-et-vie.com/ciel-et-espace/equateur-de-mars-renferme-peut-etre-un-precieux-tresor-de-la-glace-eau-123472.html

 

L’équateur de Mars renferme peut-être un précieux trésor : de la glace d’eau

 • Renfermer : (contenir) – kapsamak, içermek

Le rapport détaillé va renfermer toutes les informations nécessaires sur le projet. (Detaylı rapor, projeye dair gerekli tüm bilgileri kapsayacak.)

 • Dépôt : Tout matériel minéral apporté à la surface de la Terre par un agent quelconque.

Plusieurs dépôts de minéraux ont été identifiés sous la surface de la planète. (Gezegenin yüzeyinin altında birkaç mineral birikintisi tespit edildi.)

 • Suggérer: (proposer, soumettre) – öne sürmek

Les résultats de l’étude suggèrent que l’activité physique régulière peut améliorer la santé mentale.(Araştırmanın sonuçları, düzenli fiziksel aktivitenin mental sağlığı iyileştirebileceğini ileri sürüyor.)

 • S’agir de: bir şey olmak, bir durum söz konusu olmak

La réunion de demain est très importante. Il s’agit de la planification pour le nouveau projet. (Yarınki toplantı çok önemli. Bu, yeni projenin planlamasıyla ilgili.)

 • Inédit(adj): (nouveau, encore jamais vu), daha önce görülmemiş

Le film a reçu des éloges pour son scénario inédit et son approche novatrice. (Film, benzersiz senaryosu ve yenilikçi yaklaşımı nedeniyle övgü aldı.)

 • Le diamètre: çap
 • La crête: doruk, sırt
 • Sculpter: oymak, biçimlendirmek

 

De la glace d’eau cachée en profondeur

 • à l’aide de : (grâce à)- sayesinde

J’ai résolu le problème à l’aide d’un logiciel spécialisé. (Sorunu özel bir yazılımın yardımıyla çözdüm.)

 • une similitude : benzerlik
 • émettre: (diffuser) – yaymak
 • calotte polaire : kıta buzul
 • attester : (prouver) – doğrulamak, kanıtlamak
 • autrement dit : (dit d’une autre façon) – başka bir deyişle

La ville est pleine de monuments historiques, autrement dit, elle est riche en patrimoine culturel. (Şehir tarihi anıtlarla dolu, yani kültürel miras bakımından zengin.)

 • envisager: (considerer, projeter) – öngörmek, tasarlamak
 • gigantesque (adj): (énorme, géant) – devasa
 • la cendre: kül
 • le sédiment: tortu
 • charrier : (transporter) – taşımak,sürüklemek
 • or: (cependant, pourtant, toutefois) – oysa
 • la densité: yoğunluk
 • compte tenu de : (en considération de) – göz önüne alındığında

Compte tenu de la situation actuelle, nous devons prendre des mesures immédiates. (Mevcut durumu dikkate alarak, hemen önlemler almamız gerekiyor.)

 • un amas : küme, yığın
 • se compacter : sıkışmak

 

La plus grande quantité d’eau jamais trouvée dans cette partie de Mars

 • Jamais : (sens positif, plus qu’à tout autre moment auparavant.)
 • La couche : katman, tabaka
 • Protecteur : koruyucu
 • Surmonter : üzerinde bulunmak, kaplamak
 • Martien : marslı
 • Bouleverser: (modifier profondément) – sarsmak
 • Soupçonner : (douter de) -şüphe etmek

 

Une ressource potentielle pour les futures missions habitées

 • par ailleurs : (de plus, en outre) – dahası
 • A l’instar de : (comme) – gibi
 • lors de : esnasında
 • se poser: (s’installer) – konmak
 • la contrainte : sıkıntı, zorluk
 • exploitable : işletilebilir
 • cibler : (choisir une cible)
 • enfuir : gömmek, gizli tutmak
 • le gisement : maden yatağı
 • se révéler : ortaya çıkarmak
 • cartographier : haritalamak
 • la répartition : dağıtma, paylaştırma
 • mettre en évidence : (rendre évident) – ortaya çıkarmak

Eğer metin içinde anlamadığınız bir cümle veya kelime varsa, lütfen yorum kısmına yazın. Sorularınızı bekliyorum! 😊

Yazar hakkında

Mia administrator

1 yorum

Maliyah4865Yayın tarihi1:46 pm - Şub 14, 2024

мерси проф 🙂

Bir cevap yazın

error: İçerik Kopyalanamaz!