Bağlaçlar 3

Bağlaçlar 3

1. Au détriment de : Bu ifade, bir şeyin, birinin veya bir durumun zararına veya aleyhine yapılan bir eylemi belirtir.

Synonyme : au préjudice de

 • J’ai travaillé dur pour développer mon entreprise au détriment de ma santé. (Sağlığım pahasına işimi büyütmek için çok çalıştım.)
 • La liberté ne se conquiert jamais au détriment de celles des autres.1 (Özgürlük asla başkalarının özgürlüğü pahasına kazanılmaz.)

 

2. En faveur de : Bu ifade, bir kişiyi, bir fikri veya bir durumu desteklemek, onun lehine olmak anlamında kullanılır.

 • Le jugement est votre faveur. (Karar sizin lehinize.)
 • Le gouvernement prend plusieurs mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants des grandes universités.2 (Hükümet, büyük üniversitelerdeki öğrencilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çeşitli önlemler alıyor.)

 

3. À l’égard de : – karşı, kıyasla, -ile ilgili, -hakkında

 • Le professeur a fait part de ses préoccupations à l’égard de la performance des étudiants dans le cours. (Öğretmen, öğrencilerin dersteki performansı ile ilgili endişelerini dile getirdi.)
 • Le prix de l’essence est élevé à l’égard de l’année dernière. (Benzin fiyatı geçen yıla göre yüksek.)
 • Mon frère est gentil à l’égard de moi. (Kardeşim bana karşı naziktir.)

Note:envers” ve “vis-à-vis” de -e karşı anlamında kullanılmaktadır.

 • Je me sens responsable envers ma famille. (Aileme karşı kendimi sorumlu hissediyorum.)

 

4. À l’instar de : Bu ifade, bir şeyin başka bir şeye benzediğini belirtirken veya bir şeyin bir örnek olarak alındığını ifade eder.

 • Elle a les yeux verts à l’instar de sa mère. (Annesi gibi yeşil gözleri var.)
 • A l’instar de mon père, je serai médecin. (Babam gibi ben de doktor olacağım.)

 

5. Au fil de: Bu ifade, bir zaman dilimi veya süreç boyunca olan bir olayı veya değişimi ifade etmek için kullanılır.

 • Comment le métier d’archéologue a évolué au fil du temps ?3 ( Arkeologluk mesleği̇ zaman içinde nasil değişti?)

 

6. À l’échelle de: Bu ifade “ölçeğinde”, “çerçevesinde” veya “çapında”  anlamına gelir.

 • À l’échelle de la planète, le changement climatique est une préoccupation majeure. (Dünya çapında, iklim değişikliği büyük bir endişe kaynağıdır.)
 • Comment une scène nationale travaille à l’échelle de l’interco.4 (Bir ulusal sahne interkomünal çerçevesinde nasıl çalışır.)

 

7. Au sein de: Bu ifade, bir kuruluş, grup veya organizasyon içindeki konumu veya bir şeyin içinde gerçekleşen bir durumu belirtmek için kullanılır. İçinde, ortasında, kapsamında

 • Elle travaille au sein de l’entreprise depuis plusieurs années. (O, birkaç yıldır şirket içinde çalışıyor.)
 • La discrimination fondée sur le genre au sein des normes sociales : Mesurer l’invisible5 (Toplumsal normlarda cinsiyet ayrımcılığı: Görünmeyeni ölçmek)

 

8. Au regard de: Bu ifade, bir durumu veya konuyu değerlendirirken, göz önüne alınan faktörleri ifade etmek için kullanılır.

Synonyme : Par rapport à, en considération de

 • Au regard de la situation actuelle, des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires. (Mevcut durum göz önüne alındığında ek önlemler gerekebilir.)

 

9. En fonction de: “açısından”, “ -e göre”, “bağlamında” veya “göz önünde bulundurularak”

 • Les décisions seront prises en fonction des besoins de l’entreprise. (Kararlar, şirketin ihtiyaçlarına göre alınacaktır.)
 • Changement capillaire : la coupe courte à adopter en fonction de la forme de votre visage.6 ( Saç değişimi: Yüzünüzün şekline bağlı olarak benimsenecek kısa saç kesimi.)

 

10. En dépit de: -e rağmen

 • En dépit de ses efforts, il n’a pas réussi à obtenir le poste. (Tüm çabalarına rağmen, pozisyonu elde etmeyi başaramadı.)

 

11. Au cours de: “boyunca”, “süresince” veya ”sırasında”

 • Au cours de la réunion, nous avons discuté des nouveaux projets. (Toplantı boyunca, yeni projeler hakkında konuştuk.)

 

12. En matière de: Bu ifade “konuyla ilgili” veya “hususunda” anlamına gelir.

Synonyme : du point de vue de, en fait de, en fonction de, en termes de 

 • “En matière de protection de l’environnement, des mesures strictes doivent être prises. (Çevre koruması konusunda, sıkı önlemler alınmalıdır.)

 

13. En mesure de: -etre capable de realiser- Bu ifade, bir kişinin veya bir şeyin belirli bir görevi yerine getirebilecek yetenekte olduğunu ifade etmek için kullanılır.

 • Il est en mesure de résoudre ce problème rapidement. (O, bu sorunu hızlı bir şekilde çözebilecek durumda.)
 • Pour autant, le responsable n’est pas en mesure de s’engager sur une date de sortie du dispositif.7 (Ancak, yönetici program için bir çıkış tarihi taahhüt edememektedir.)

 

14. En échange de: Bu ifade, bir şeyin başka bir şeyle takas edildiği veya karşılığında alındığı durumları ifade etmek için kullanılır.

 • J’ai donné mon vieux téléphone en échange de son ordinateur portable. (Eski telefonumu, onun dizüstü bilgisayarı karşılığında verdim.)

 

15. En vue de: Bu ifade, Fransızca’da “amacıyla” veya “niyetiyle” anlamına gelir.

 • Le gouvernement a adopté de nouvelles politiques en vue de stimuler l’économie. (Hükümet, ekonomiyi canlandırmak niyetiyle yeni politikalar benimsemiştir.)

 

16. Au point de : Bu ifade, bir durumun şiddetini veya bir sınıra ulaştığını belirtir.

 • Les voitures neuves ne cessent de grossir, au point de ne plus pouvoir bien se garer.8 (Yeni arabalar artık iyi park edemeyecek kadar büyüyor.)
 • Elle était déçue au point de ne plus vouloir participer au projet. (O kadar hayal kırıklığına uğradı ki artık projeye katılmak istemedi.)

 

17. En prévision de: olacak diye, olasılığına karşı

 • En prévision de la fermeture de l’aéroport de Plaisance à Maurice, Air Austral modifie son programme de vols.9 (Mauritius’taki Plaisance havaalanının kapanması beklentisiyle Air Austral uçuş programını değiştirdi.)

 

 

 

Kaynak

 1. http://evene.lefigaro.fr/citation/liberte-conquiert-jamais-detriment-autres-etre-libre-dominer-de-20571.php
 2. https://news.abidjan.net/articles/712236/enseignement-superieur-le-gouvernement-prend-plusieurs-mesures-en-faveur-de-lamelioration-des-conditions-de-travail-et-de-vie-des-etudiants-des-grandes-universites-publiques
 3. https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-d-olonne_85194/vendee-comment-le-metier-darcheologue-a-evolue-au-fil-du-temps_60570501.html
 4. https://www.lagazettedescommunes.com/864322/comment-une-scene-nationale-travaille-a-lechelle-de-linterco/
 5. https://www.oecd.org/stories/genre/normes-sociales-et-discrimination-des-genres/
 6. https://www.parismatch.be/lifestyle/beaute/2024/01/19/changements-capillaires-la-coupe-courte-a-adopter-en-fonction-de-la-forme-de-votre-visage-S76JZ4HDHFEUHOAMZ6FKM6GINU/
 7. https://www.bfmtv.com/tech/samsung/samsung-veut-mesurer-votre-glycemie-et-votre-tension-avec-une-bague-connectee_AV-202401240573.html
 8. https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/automobile-les-voitures-neuves-ne-cessent-de-grossir-au-point-de-ne-plus-pouvoir-bien-se-garer-c1d47baa-b90d-11ee-b555-02d8a57a04de
 9. https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/en-prevision-de-la-fermeture-de-l-aeroport-de-plaisance-a-maurice-air-austral-modifie-son-programme-de-vols-1459481.html

 

Yazar hakkında

Mia administrator

Bir cevap yazın

error: İçerik Kopyalanamaz!