Yazar arşivi Mia

ileMia

Le vocabulaire de la famille

Les parents : Ils sont la mère et le père.
(Les parents, anne ve babadan oluşan ebeveyn kelimesi yerine kullanılır.)
Les grands-parents : Ils sont le grand-père et la grand-mère du côté paternel ou maternel.
(Les grands-parents, anne ve babanın ebeveynlerini kasteder.)
Les arrière-grands-parents : Ils sont père et mère des grands-parents.
(Les arrière-grands-parents, nene ve dedelerin ebeveynlerini kasteder.)
Les beaux-parents : Ils sont père et mère du conjoint.
(Les beaux-parents, kayınpeder ve kayınvalideyi kasteder.)

 

 • Vous avez des frères et des sœurs ? (Sizin kardeşiniz var mı?)
 • J’ai deux sœurs et un frère. (Benim iki kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var.)
 • Je n’ai pas de frères et sœurs. (Benim kız kardeşim de erkek kardeşim de yok.)
 • Je n’ai ni frères ni sœurs. (Ne erkek ne kız kardeşim var.)
 • Je suis enfant unique. (Tek çocuğum.)
 • Je suis fils unique. / Je suis fille unique. (Tek çocuğum.)

 

 • Je suis marié(e). (Ben evliyim.)
 • Est-ce que tu es célibataire ? (Bekar mısınız ?)
 • Elle est veuve. / Il est veuf. (O dul.)
 • Je suis divorcé(e) (Ben boşandım.)

 

L’aîné(e) : ilk çocuk

 • Vous êtes le premier de la fratrie. (Siz, kardeşlerin ilkisiniz.)
 • L’aîné lutte pour garder sa place de favori dans la famille. (En büyük çocuk, ailede en sevdiği yeri korumak için mücadele eder.)

Le cadet(te) : ortanca çocuk

 • Vous êtes le cadet. Pas de chance, vous êtes un peu coincé au milieu. (Sen ortanca çocuksun. Şansın yok, biraz ortada kaldın.)

Le benjamin(e) : en küçük çocuk

 • Le benjamin d’une fratrie est le dernier né, il peut donc être le second comme le cinquième ! (Kardeşlerin en küçüğü son doğandır, bu nedenle beşinci olabildiği gibi ikinci de olabilir.)

Exercices & Quiz

Complétez les phrases.

Répondez aux questions.

Lisez le texte et répondez aux questions.

 

ileMia

Manquer ?

Manquer fiilinin birkaç anlamı bulunmaktadır. Bu fiilin aldığı edatlara ve cümle içinde hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir.

manquer + quelque chose

kaçırmak, yetişememek

 • J’ai manqué mon avion. (Uçağımı kaçırdım.)
 • Voici les nouveaux films et séries à ne pas manquer. (İşte kaçırılmaması gereken yeni filmler ve diziler.)
 • On va manquer la première réunion. (İlk toplantımızı kaçıracağız.)

 

manquer de + quelque chose

den yoksun olmak, eksik olmak

 • Cette femme manque d’expérience. (Bu kadın deneyimsiz.)
 • Elle devrait être heureuse, elle ne manque de rien. ( Mutlu olmalı, hiçbir eksiği yok.)
 • Ma soupe manque de goût. (Çorbamın tadı yok.)

 

manquer de + verbe

az kalsın -mek, neredeyse -mek

 • J’ai ​manqué de rater son train. (Neredeyse trenini kaçırıyordum.)

 

ne pas manquer de (+ infinitif)

 Olumsuz yapıda “unutmamak” ya da “emin olmak” gibi anlamlara gelmektedir.

 • Ne manquez pas d’y être. (Orada olmayı unutmayınız.)
 • Elle ne manquera pas de vous prévenir dès qu’elle aura des nouvelles. (Duyar duymaz size haber vereceğinden emin olabilirsiniz.)

 

manquer à quelqu’un / quelque chose

özlenmek, eksik olmak

 • Mia manque à Lila. (Lila Mia’yı özlüyor.)
 • Est-ce je te manque ? (Sen beni özlüyor musun?)
 • Mes parents me manquent. (Ailemi özlüyorum.)
 • J’ai identifié mes erreurs et ce qui m’a manqué. (Hatalarımı ve eksiklerimi tespit ettim.)
 • Qu’est-ce qui manque? (Ne eksik?)
ileMia

Günün İfadesi: C’est férié

Férié (adj)

 Dini veya resmi bayram nedeniyle çalışılmayan, tatil olan gün.  Fransa’da her yıl 11 gün geleneksel olarak resmi tatildir,  1 Mayıs veya yeni yılın ilk günü gibi.

(Se dit d’un jour où on ne travaille pas, pour cause de fête religieuse ou civile. Chaque année, 11 jours sont traditionnellement fériés en France.  Comme le 1er mai ou le jour de l’an.)

 

Le calendrier des jours fériés 2021 est le suivant : (2021 resmi tatil takvimi aşağıdaki gibidir):

1. Jour de l’an : vendredi 1er janvier 2021
2. Lundi de Pâques : lundi 5 avril 2021
3. Fête du Travail : samedi 1er mai 2021
4. Fête de la Victoire de 1945 : samedi 8 mai 2021
5. Jeudi de l’Ascension : jeudi 13 mai 2021
6. Lundi de Pentecôte : lundi 24 mai 2021
7. Fête nationale : mercredi 14 juillet 2021
8. Assomption : dimanche 15 août 2021
9. Toussaint : lundi 1er novembre 2021
10. Armistice de 1918 : jeudi 11 novembre 2021
11. Noël : samedi 25 décembre 2021.

 

♦ Quels sont les jours fériés en 2021 ? (2021 resmi tatil günleri nelerdir?)

♦ Le 14 juillet est un jour férié en France. (14 Temmuz, Fransa’da resmi tatildir.)

♦ Noël est un jour férié. (Noel, resmi tatildir.)

♦ Il n’y a pas de jour férié  cette semaine. (Bu hafta, resmi tatil yok.)

♦ J’ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd’hui c’est férié, on ne bosse pas. (Senin için iyi haberlerim var.  Bugün tatil, çalışmıyoruz.)

ileMia

Négation complément d’objet direct

Eğer olumsuz bir cümlede  belirtili nesne (COD) belirsiz tanımlıkla (un, une, des) ya da parçasal tanımlıkla (du, de la, de l’) başlarsa bu tanımlıklar “DE/D” ile yer değiştirir. Burada “de” cümleye “hiç” anlamı katar da diyebiliriz.

(Dans les phrases négatives, les articles indéfinis unune et des et les articles partitifs dude la et de l’ sont remplacés par de ou d’ devant le complément d’objet direct.)

− Tu as des enfants ? (Çocukların var mı?)

− Non, je n’ai pas d’enfants. (Hayır, (hiç) çocuğum yok.)

 

– Est-ce qu’elles ont des problèmes ? (Onların sorunları mı var?)

– Non, elles n’ont pas de problèmes. (Hayır, sorunları yok.)

 

− Avez-vous des frères ou des sœurs ? (Erkek ya da kız kardeşlerin var mı?)

− J’ai deux frères mais pas de sœurs.  (İki erkek kardeşim var ama kız kardeşim yok.)

 

− Est-ce que tu veux de la glace ? (Sen dondurma ister misin?)

− Non, je ne veux pas de glace. (Hayır, ben dondurma istemem.)

 

− J’aime bien faire du sport. (Spor yapmayı çok severim.)

− Je n’aime pas faire de sport. (Spor yapmayı sevmem.)

 

♥  − Vous n’avez pas donné de conseils à Mia ? (Mia’ya herhangi bir tavsiye vermedin mi?)

− J’ai donné des conseils à Mia. (Mia’ya tavsiyeler verdim.)

ileMia

Günün Bilgisi: en/à + moyens de transport

Herhangi bir araçla seyahat ettiğimizi belirtmek için en ve à edatları kullanılmaktadır. Burada bazı kurallara dikkat etmek gerekmektedir:

 • İçine oturup yerleşeceğimiz bir araçtan bahsediyorsak “en” edatı kullanılır. Örneğin;

La voiture

Le bateau

Le taxi

Le bus

Le tramway

Le métro

Le train

L’avion

La montgofière

Le traîneau / La luge

♥ Elle voudrait voyager en bateau.  (O gemiyle seyahat etmek istiyor.)

Je vais au travail en bus. (İşe otobüsle gidiyorum.)

Nous n’avons pas survolé la Cappadoce en montgofière (ballon) ! Car le prix d’une heure de vol est trop élevé. (Kapadokya üzerinde balon ile uçmadık! Çünkü bir saatlik uçuşun fiyatı çok yüksek.)

J’arrive demain en train. (Yarın trenle geliyorum.)

 

 • Genellikle kendimizin kontrol ettiği bir araca ya da bir hayvana biniyorsak “à” edatı kullanılır. Örneğin;

Le vélo

Le moto

Le skis

Le scooter

Le trottinette

Le cheval

L’âne

Le pied

Vous adorez monter à cheval ? (Siz ata binmeyi sever misiniz?)

Elle organise des journées de randonnée à dos d’âne. (O, eşek üstünde gezi günleri düzenliyor.)

Quels sont les bienfaits de la marche à pied ? (Yürümenin faydaları nelerdir?)

J’y vais à vélo. (Oraya bisikletle gidiyorum.)

Attention: Bazı ulaşım araçları için hem “à” hem de “en” edatı kullanılmaktadır. Ama bu araçlarda Fransız Akademisi “à” edatı kullanımını tercih etmektedir.

à/en vélo

à/en moto

à/en mobylette

à/en skis

à/en patins

ileMia

Günün Bilgisi: Verlan nedir?

Le verlan, kelimenin içindeki hecelerin ters çevrilmesiyle oluşan bir argo çeşididir. “Verlan” teriminin kendisi de bu ilkeye göre oluşturulmuş bir kelimedir:  à l’envers (tersine) kelimesinde hecelerin yerleri değiştirildiğinde ortaya verlan kelimesi çıkıyor. Başlangıçta, kendi aralarında gizli bir kod oluşturmak amacıyla kullanıldığı söyleniyor. Daha sonra sokaktan radyoya, sonra da radyodan mevcut dile geçerek popüler hale gelmiştir. Özellikle rap kültürüyle daha da yaygınlaşmıştır. Belirli banliyölerde ve genç nesiller arasında kullanılan argonun popüler bir parçası olmuştur. Bu yolla oluşturulan sözcüklerin bazıları günlük konuşmaya fazlasıyla geçse de diğerleri hala kaba (vulgaire) ya da fazla samimi (familier) kullanım şekli olarak kabul edilmektedir. Bu kelimeleri kullanırken bulunduğumuz ortama ya da kişilere dikkat etmemizde fayda vardır.

ouf = fou (un truc de ouf !)

keum = mec

Bir önceki yazıda ouf kelimesinin anlamı ve kullanım yerlerinden bahsetmiştim. “Ouf” kelimesini ters çevirirseniz, “fou” kelimesi bulduğumuzu görürsünüz.

 • Keum j’ai un truc de ouf à te dire. Genre tu vas halluciner !

(Mon ami, j’ai quelque chose d’extraordinaire à te raconter. Tu ne vas pas me croire.)

(Adamım, sana söylemem gereken olağanüstü bir şey var. Bana inanmayacaksın.)

Başka bir örnek olarak, tuhaf anlamında kullanılan “bizarre” demek yerine “zarbi” diyorlar.

 • C’était une expérience assez zarbi. (Oldukça tuhaf bir deneyimdi.)

méchant = chanmé

Chanmé est utilisé pour décrire quelque chose qui est génial !

(Chanmé, harika olan bir şeyi tanımlamak için kullanılır!)

 • Ça va être chanmé les gars ! (Bu harika olacak adamım.)
 • C’est un de mes préférés, il est chanmé. (Bu benim tercihlerimden biri. O müthiş.)
 • Le clip, il est chanmé. (Klip müthiş.)

femme = meuf

 • Fais ta vie meuf ! Chaque femme doit avoir le droit de décider de ce qu’elle veut faire. (Kendi hayatını kur kızım! Her kadın ne yapmak istediğine karar verme hakkına sahip olmalıdır.)
 • Je suis la meuf la plus heureuse du monde. (Dünyanın en mutlu kadınıyım.)

louche (bizarre) = chelou

 • Vous aimez les trucs chelou. (Siz tuhaf şeyleri sever misiniz?)
 • C’est chelou. (Bu tuhaf.)

lourd = relou

 • C’est relou de devoir répondre plusieurs fois à la même question. (Aynı soruyu birkaç kez cevaplamak zorunda olmak can sıkıcı.)

fête = teuf

 • J’ai fait la teuf toute la nuit. (Bütün gece parti yaptım.)

 

Français standard

Argot français

Vas-y Zyva
Énervé Vénère
Fête Teuf
Femme Meuf
Moche Cheum
Mère Reum
Louche Chelou
Policier= Flic Keuf
Mec Keum
Lourd Relou
Tomber Béton
Musique zicmu/ zic
Choper(attraper) Pécho
Pourri Ripou
Blouson Zomblou

 

 

ileMia

Günün ifadesi: C’est ouf ! / Un truc de ouf !

Ouf” kelimesi “verlan” adı verilen özel bir argo türü içindedir. ‘Verlan’ ne anlama geldiğini bir sonraki yazımda okuyabilirsiniz. Bu kelime çılgın, şaşırtıcı, müthiş gibi anlamlarda kullanılır. Türkçede sokak dilinde düşünürsek, vay be diye de çevirebiliriz. Gençler arasında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Ama son dönemlerde herkes tarafından kullanılan oldukça popüler bir kelime haline gelmiştir. “Ouf” kelimesinin eş anlamlısı “dingue” diyebiliriz. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılır. Bir durumu, olayı, kişiyi, yeri belirtmede kullanılabilir. Genellikle cümle içinde olumlu bir anlam taşır. Ama olumsuz bir durumu belirtmede de kullanılabilir.

C’est fou !

C’est ouf ! (Familier – C’est du verlan)

♣ Le premier oscar de Leonardo Dicaprio est de 2016. Il en a jamais eu avant ! Et ça c’est ouf.

(Leonardo Dicaprio’nun ilk Oscar’ı 2016 yılındaydı. Daha önce hiç Oscar almamıştı! Bu çılgınca.)

♣ Balzac a créé une oeuvre qui s’appelle la Comédie Humaine, et qui regroupe près de 100 romans et nouvelles, tous indépendants, qui racontent l’histoire de milliers de personnages ! C’est ouf, parce que ça permet de dresser un tableau complet de la France  du début du 19e siècle.

(Balzac, her biri birbirinden bağımsız, yaklaşık 100 roman ve kısa hikayeyi bir araya getiren ve binlerce karakterin hikayesini anlatan İnsan Komedisi adlı bir eser oluşturdu! Bu müthiş, çünkü 19. yüzyılın başında Fransa’nın tam bir resmini çizmesini sağlıyor.)

 

Un truc de ouf

Bu kalıp da oldukça sık kullanılmaktadır. Yine aynı anlama gelmektedir.

Un truc: chose

Ouf: fou

♣ J’ai trouvé l’avion, il est juste là, c’est un truc de ouf regardez ça !

(Uçağı buldum, tam şurada, şuna bak çılgınca bir şey!)

♣ Ce masque? Honnêtement, ça marche, c’est un truc de ouf, c’est un truc de fou.

(Bu maske mi? Dürüst olmak gerekirse işe yarıyor, çılgınca bir şey, bu çılgınca bir şey.)

♣ Mia allume la caméra tout de suite, j’ai découvert un truc de ouf! il faut qu’on fasse une vidéo maintenant !

(Mia hemen kamerayı aç, inanılmaz bir şey keşfettim! Hemen bir video yapmamız gerek!)

♣ Oh la la ! Qu’il est super bon le gâteau. Oh, c’est un truc de ouf.

(Ne harika bir pasta. Vay be, müthiş bir şey.)

♣ C‘était une idée de ouf.

(Çılgınca bir fikirdi.)

ileMia

Je me présente

Je m’appelle Lila. Je suis Turque. J’habite à Istanbul. J’ai 19 ans. Mon anniversaire est le 16 février. J’étudie en génie civil à l’Université de Boğaziçi. C’est ma première année. Je suis très enthousiaste. Nous sommes une grande famille. J’ai deux sœurs et un frère. Je suis l’ainée. Mon père est professeur et ma mère est femme au foyer. Mon petit frère a 4 ans. Il s’appelle Mehmet.  Il va à l’école maternelle. Là, il dessine, il joue et il se fait des amis. Mes sœurs s’appellent Irem et Gül. Irem a 6 ans. Elle va à l’école primaire. Elle apprend à lire, à écrire, à compter. Gül a 17 ans. Elle est au lycée en terminale. Elle se prépare à l’examen d’entrée à l’université.

Je parle anglais et espagnol. Mais je ne parle pas français. Je veux apprendre le français. C’est pour ça que ma matière préférée est le français. J’ai des copains d’autres nationalités : espagnols, italiens, anglais et marocains. J’adore danser, écouter de la musique, jouer au volley… Mais je déteste le football et manger du brocoli.

 

Exercices & Quiz

Associez les mots.

Exercices & Quiz

Répondez aux questions.

Exercices & Quiz

Vrai ou Faux ?

Exercices & Quiz

Complétez les phrases.

ileMia

Saluer

SALUER

(Formel / Informel ) 

 • Bonjour  (Merhaba / Günaydın)
 • Bonsoir   (Merhaba / İyi akşamlar)

(Informel )

 • Salut   (Merhaba)
 • Coucou

 

SE PRÉSENTER

(Informel)

 • Comment tu t’appelles ? (Sen nasıl çağrılırsın? / Adın nedir?)
 • Tu t’appelles comment ?

Je m’appelle Lila. (Benim adım Lila.)  


(Formel)

 • Comment vous appelez-vous ? (Siz nasıl çağrılırsınız? / Adınız nedir?)
 • Vous vous appelez comment ?
 • Quel est votre nom/prénom ? (Sizin adınız nedir?)

– Je suis Lila / moi, c’est Lila. (Ben Lila.)


 • Comment il/elle s’appelle ? ( O nasıl çağrılır? / Onun adı nedir?)
 • Comment s’appelle-t-il/elle ?

Elle s’appelle Mia.


 •  Qui est-ce ? (Bu kim?)
 •  C’est qui?

– C’est Ayşe. (Bu Ayşe.)

 

RÉPONDRE A UNE PRÉSENTATION

 • Enchanté(e). (Memnun oldum.)
 • Je suis ravi(e) de vous connaître.

 

DEMANDER DES NOUVELLES

(Informel)

 • Comment vas-tu ? (Nasılsın?)
 • Tu vas bien ?
 • Ça va bien ? (İyi misin?)
 • Quoi de neuf ? (Naber?)

– Ça va. (İyiyim.)

– Très bien. (Çok iyi.)

– Bof. (Eh işte.)

– Pas mal. (Kötü değil.)


(Formel) 

 • Comment allez-vous ? (Nasılsınız?)
 • Vous allez bien ? (Siz iyi misiniz?)

– Je vais bien. (Ben iyiyim.)


Comment va -t-elle ? (O nasıl?)

Elle va bien ?

 

ÂGE (avoir!)

(Informel)

 • Quel âge as-tu ? (Sen hangi yaştasın?)
 • Tu as quel âge ?

– J’ai 20 ans. (Ben 20 yaşındayım.)


(Formel)

 • Quel âge avez-vous ? (Siz hangi yaştasınız?)
 • Vous avez quel âge ?

 • Quel âge a-t-elle ? (O hangi yaşta?)
 • Elle a quel âge ?

– Elle a 20 ans. (O 20 yaşında.)

 

SITUATION PROFESSIONNELLE

(Informel)

 • Quelle est ta profession ? (Senin mesleğin nedir?)
 • Quel est ton métier ? (Senin mesleğin nedir?)
 • Tu fais quoi dans la vie ? (Hayatında neyle uğraşıyorsun?)
 • Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? (Hayatında neyle uğraşıyorsun?)

(Formel)

 • Quelle est votre profession ? (Sizin mesleğiniz nedir?)
 • Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?

– Je suis professeur. (Ben öğretmenim.)


 • Quel est son métier ? (Onun mesleği nedir?)

– Il est médecin. (O doktor.)

 

NATIONALITÉ

 • Quelle est ta/votre nationalité ? (Senin/sizin ulusunuz nedir?)

– Je suis turque/turc. (Ben Türküm.)

 • Quelle est sa nationalité ? (Onun ulusu nedir?)

– Elle est française. (O Fransız.)

VILLE

(Informel)

 • Tu habites où ? (Sen nerede oturuyorsun?)
 • Où habites-tu ?

– J’habite à Paris en France. (Ben Paris Fransa’da oturuyorum.)


(Formel)

 • Vous habitez où ? (Siz nerede oturuyorsunuz?)
 • Où habitez-vous ?

J’habite à Konya en Turquie.


 • Elle habite où ? (O nerede oturuyor?)

– Elle habite au Japon. (O Japonya’da oturuyor.)

 

SITUATION DE FAMILIALE

(Informel)

 • Tu es marié(e) ? (Sen evli misin?)
 • Est-ce que tu es célibataire ? (Sen bekar mısın?)

– Je suis marié(e). (Ben evliyim.)

 • Tu as des enfants? (Senin çocukların var mı?)

(Formel)

 • Quelle est votre situation de familiale ? (Aile durumunuz nedir?)
 • Vous êtes mairé(e) ? (Siz evli misiniz?)

– Je ne suis pas marié(e). (Ben evli değilim.)

 • Vous avez des enfants ? (Sizin çocuklarınız var mı?)

– J’ai un fils. (Bir oğlum var.)

– Je n’ai pas d’enfants. (Çocuğum yok.)

 

AIMER / ADORER / DÉTESTER / PARLER / ALLER

 • Est-ce que vous aimez les chats ? (Kedileri sever misiniz?)

– J’aime les chats. (Ben kedileri severim.)

– Je n’aime pas les chats. (Ben kedileri sevmem.)

 • Vous aimez aller au cinéma? (Siz sinemaya gitmeyi sever misiniz?)

– Je n’aime pas aller au cinéma. (Ben sinemaya gitmeyi sevmem.)

 • Est-ce que vous parlez espagnol ? (Siz İspanyolca konuşur musunuz?)

Oui, je parle bien espagnol. (Evet, iyi İspanyolca konuşurum.)

 • Vous aimez quelles couleurs ? (Siz hangi rengi seversiniz?)

– J’aime le rouge et le noir. (Ben kırmızıyı ve siyahı severim.)

 • Elle déteste les chiens? (O köpeklerden nefret mi ediyor?)

Non, elle adore les chiens. (Hayır, o köpeklere bayılır.)

 

SE QUITTER

 • Au revoir. (Hoşça kal.)
 • Bonne journée. (İyi günler dilerim.)
 • Bonne soirée. (İyi akşamlar dilerim.)
 • à tout à l’heure / à tout de suite (Quand on va revoir la personne dans la même journée.)
 • à plus tard / à plus (Quand on va revoir la personne dans la même journée ou dans quelques jours.)
 • à bientôt (C’est quand on va revoir la personne mais on ne sait pas exactement quand.)
ileMia

« Plein de » ou « Pleins de »

« Plein de » comme adverbe

Quand cette expression signifie « beaucoup », elle a valeur d’adverbe et est donc invariable. Cette forme appartient au langage courant. Il faut privilégier « beaucoup » dans le langage formel.


(Eğer bu ifade cümle içinde “birçok” anlamını veriyorsa, zarf görevindedir ve günlük konuşmada tercih edilmektedir. Resmi kullanımda ‘beaucoup’ öncelikli olarak kullanılır.)

 

 • Il y a plein d’arbres dans le canal ! (Kanalda birçok ağaç var!)
 • Il existe plein de façons de voyager. (Seyahat etmenin birçok yolu var.)

 

« Plein de » comme adjectif

Si cette expression signifie « rempli de », elle a alors valeur d’adjectif qui s’accorde en genre et en nombre.

(Eğer bu ifade “dolu” anlamına geliyorsa, sıfat görevindedir ve cinsiyet ve sayı bakımından uyum sağlamalıdır.)

 • C’est un château plein de mystères. (Gizemlerle dolu bir kaledir.)
 • La vie est pleine de surprises et de répétitions. (Hayat sürprizlerle ve tekrarlarla dolu.)
 • Elle avait les yeux pleins de larmes. (Gözleri yaşlarla doluydu.)

 

L’expression « tout plein »

L’expression « tout plein » a une valeur d’adverbe. On peut la remplacer par très ou beaucoup. Cette forme appartient au registre familier.

(Bu ifadenin zarf olarak “çok” anlamı vardır. très veya beaucoup yerine kullanılabilir.)

Je t’aime tout plein. (Seni çok seviyorum.)

Merci tout plein. (Çok teşekkür ederim.)

 

Faire le plein

(doldurmak – depolamak)

 • Vous ne devriez pas faire un plein d’essence dans votre voiture quand il fait 30 degrés. (Hava 30 derece olduğunda arabanızı benzinle doldurmamalısınız.)
 • Comment faire le plein de vitamine D ? (Nasıl D vitamini depolarız?)
 • Vacances au soleil pour faire le plein d’énergie.(Enerji depolamak için güneşte tatil.)

 

En plein

 • Nous sommes en plein milieu d’une crise. (Bir krizin tam ortasındayız.)
 • Jeux de plein air pour enfants. (Çocuklar için açık hava oyunları.)
 • Une maison d’artiste en plein Paris. (Paris’in göbeğinde bir sanatçının evi.)
 • Cette année-là, le saint mois de ramadane tombait en plein été. (O yıl Ramazan ayı yaz ortasına denk geliyordu.)
 • Pourquoi la Lune est-elle visible en plein jour ? (Ay gün ışığında(güpegündüz) neden görünür?)
 • Beaucoup de gens déclarent se réveiller en pleine nuit tous les jours. (Birçok insan her gün gecenin bir yarısı uyandığını söyler.)
 • il n’y aura pas de négociations tant que le chef du gouvernement est en plein pouvoir.(Hükümet başkanı tam iktidarda olduğu sürece müzakere olmayacak.)

 

 • La pleine lune a-t-elle une influence sur le sommeil des enfants ? (Dolunayın çocukların uykusuna etkisi var mı?)
 • Un train à pleine vitesse percute un camion. (Tam hızda bir tren bir kamyona çarpıyor.)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!