Prononciation de “plus”

Prononciation de “plus”

“Plus” anlamına ve cümle içinde kullanım yerine bağlı olarak üç farklı şekilde telaffuz edilebilir.

 1. [plü]
 2. [plüz]
 3. [plüs]

 

1. Karşılaştırma cümleleri, birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelerdir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi durumlar ifade edilir. “Plus” zarfı ile üstünlük durumu ifade edilir ancak kullanıldığı yere göre telaffuzda değişiklik olmaktadır.

Bir ünsüzle başlayan bir sıfat veya zarfın önünde “S” harfi telaffuz edilmez.

 • Mia est plus rapide que toi..[plü.rapid]
 • Il existe un plus petit niveau d’énergie. [plü.pöti.nivo]
 • Elle mange plus lentement que moi.[plü.lɑ̃tmɑ̃]
 • Le Louvre est le musée le plus grand de France. [lö.plü.gran]

 

Sesli harf ya da “h” ile başlayan bir sıfattan veya zarftan önce “plüz” diye telaffuz edilir.

 • On ne peut pas être plus heureux que ça. [plüz.örö]
 • Cet immeuble est plus ancien. [plüz.ɑ̃.siɛ̃]

 

Bir isimden önce veya bir fiile eşlik ettiğinde, “plüs” olarak telaffuz edilir.

 • J’ai plus de chance que toi ! [plüs.dö.şans]
 • C’est ici qu’il y a le plus de monde. [lö.plüs.dö.mond]
 • Mon ami boit plus que moi. [plüs.kö]
 • C’est Mia qui dort le plus. [lö.plüs]

Not: “Plus” cümlenin sonundaysa her zaman “s” harfi söylenir.

 • J’en veux manger plus. [vö.mɑ̃je.plüs]
 • Ce chocolat est délicieux. Il y en a plus ? [ɑ̃.a.plüs]

 

2. “Plus” zarfı olumsuz bir anlama sahip olduğunda “s” telaffuz edilmez. Konuşma dilinde “ne” olumsuz eki düşebilir.

 • Je ne fume plus. [nö.füm.plü]
 • Tu n’en veux plus ? [n.ɑ̃.vö.plü]
 • J’en peux plus de ce type. [j.ɑ̃.pö.plü.de sö tip]
 • J’en veux plus. == Je n’en veux plus. [j.ɑ̃.vö.plü]

 

Not: “ne … plus” olumsuzluk yapısının ardından sesli harfle başlayan bir kelime geliyorsa, isteğe bağlı olarak “plüz” veya “plü” olarak telaffuz edilir.

 • Je ne veux plus y aller, maman. [plüz.i.ale] ya da [plü.i.ale]

 

3. “Plus” cümle içinde “daha, daha fazla, artı, avantaj” gibi pozitif anlamda kullanıldığında “s” telaffuz edilmelidir. Bu şekildeki kullanımlar, isim cümlelerinde karşımıza çıkar ve “plus” kelimesinden sonra sesli harfle başlayan bir kelime gelirse genellikle liaison yapılmaz.

 • C’est un plus pour vous. [plüs.pur.vu]
 • Trois plus deux, ça fait cinq. [trua.plüs.dö]
 • C’est un plus indéniable. [plüs.ɛ̃deniabl]
 • Il y a un plus important dans la détection des cancers. [plüs.ɛ̃pɔʀtɑ̃]

 

4. “Plus” bir sayı ile kullanılırkena ya da bir parçayı, kesri, dağılımı ifade ederken “s” telaffuz edilmez.

 • Ça fait plus de 10 ans que j’habite en France. [plü.de.]
 • Plus de 40 kilomètres. [plü.de.]
 • Plus de la moitié. [plü.de.]

 

5. Diğer durumlar

⊕ “Plus … plus” yapısı kullanırken “s” telaffuz edilmez. Kendisinden sonra sesli harfle başlayan kelime gelirse isteğe bağlı liaison yapabilir.

 • Plus je travaille, plus je progresse. [plü.jö.travay,plü.jö.progres]
 • Plus on est de fous, plus on rit ! [plüz.ɔ̃]

⊕ “De plus en plus” yapısı “dö.plüz.ɑ̃.plüs” diye telaffuz edilir. Bu yapıdan sonra sesli harfle başlayan kelime gelirse liaison yapılır.

 • Je mange de plus en plus. [dö.plüz.ɑ̃.plüs]
 • Il y avait des éboulements de plus en plus importants. [dö.plüz.ɑ̃.plüz.ɛ̃pɔʀtɑ̃]

 

Yazar hakkında

Mia administrator

Bir cevap yazın

error: İçerik Kopyalanamaz!