Les Noms (İsimler) 

Fransızcada isimlerin önünde cinsine ve niceliğine göre, ‘le, la, les, un, une, des’ tanımlıklarını kullanırız. İsimler eril, dişil veya çoğul olarak belirtilir.

Le ve Un : masculin (eril) isimlerin önünde

La ve Une : féminin (dişil) isimlerin önünde

Les ve Des : çoğul isimlerin önünde kullanılır. (Çoğul isimlerde féminin – masculin ayrımı yoktur.)

Cinsiyetin Belirlenmesine İlişkin Kurallar

Masculin İsimler Féminin İsimler
Renk ve Maden Adları:

un or (altın)

un argent (gümüş)

le jaune (sarı)

Bilim Adları:

la chimie (kimya)

l’histoire (tarih)

Ağaç İsimleri:

un sapin (çam ağacı)

un chêne (meşe)

Ağaç İsimleri:

une épinette (ladin)

Dil İsimleri:

le turc (Türkçe)

le français (Fransızca)

 
Sayılar:

deux, cinq …

 
Gün, Ay, Mevsim, Yön İsimleri:

le lundi (pazartesi)

le novembre (kasım)

le printemps (ilkbahar)

 
Ülke Adları:

 

Sonu “e” ile bitmiyorsa:

le Canada

le Québec

Ülke Adları:

Sonu “e” ile biterse:

la Turquie

la France

 

Exception (İstisna):

le Mexique

le Cambodge

  1. Sonu ‘-sion, -tion, -ence, -rie, -esse, -ette, aise, -ure’ ile biten kelimeler, istisnalar dışında dişildir.

La télévision (televizyon)

La conférense (konferans)

La politesse

La cigarette

La fraise (çilek)

La blessure (yara)

La litérature (edebiyat)

 La voiture (araba)

Exception (İstisnalar): Le silence (sessizlik) …

  1. Sonu ‘–age, -ail, -ard, -eau, -isme, -ment, ’ ile biten isimler istisnalar dışında erildir.

Le courage (cesaret)

Le travail (çalışma)

Le brouillard (sis)

Le chateau (şato)

Le nationalisme (ulusçuluk)

Exception (İstisnalar): La page (sayfa), L’image (görüntü), La cage (kafes), La rage (kuduz), La peau(deri)…
La formation du pluriel des noms (İsimlerin Çoğul Yapılması)

İsimler, çoğul yapılırken genelde kelimenin sonuna ‘s’ harfi getirilir.

Une pomme (elma)  ⇒ Des pommes

Une voiture (araba)  ⇒ Des voitures

  • Eğer kelime ‘s, x, z’ harflerinden biri ile bitiyorsa çoğul hallerinde değişiklik olmaz.

Un nez (burun)   ⇒ Des nez (burunlar)

Un pays (ülke)    ⇒ Des pays (ülkeler)

Une voix (ses)    ⇒  Des voix (sesler)

  • Kelime ‘ou’ ile bitiyorsa ‘s’

Un cou (boyun) ⇒ Des cous

Un sou (kuruş)  ⇒ Des sous

Exception (İstisna):

bijou (mücevher)  →  bijoux,

genou (diz)  →  genoux,

caillou (çakıl)  →  cailloux,

hibou (baykuş)  →  hiboux,

chou (lahana)  →  choux,

joujou (oyuncak)  →  joujoux,

pou (bit)  →  poux

  • Kelime ‘eau, au, eu’ ile bitiyorsa ‘x’

Un chapeau (şapka)  ⇒  Des chapeaux

Le feu (ateş)               ⇒  Les feux

Un agneau (kuzu)      ⇒  Des agneaux

Exception (İstisna):

Le bleu (mavi)    →  Les bleus,

Le landau (çocuk arabası) → Les landaus,

Le pneu (lastik)  →  Les pneus …

  • Kelime ‘al’ ile biterse ‘aux’a çevirilir.

Un cheval (at)           ⇒  Des chevaux

Un journal (gazete)  ⇒  Des journaux

Un animal (hayvan)  ⇒  Des animaux

Exception (İstisna): Kurala uymasına rağmen şu kelimelerin sonuna ‘s’ getirilir:

bal, carnaval, chacal, festival, récital, régal, cal, serval …

  • Kelime ‘ail’ ile bitiyorsa ‘s’

Un portail (kapı)   ⇒  Des portails
Un détail (detay)  ⇒  Des détails

Exception (İstisna): Kurala uymasına rağmen şu kelimelerin sonuna ‘aux’ olarak değiştirilir:

émail, travail, vitrail, bail, corail … ⇒ émaux, travaux, vitraux, baux, coraux …

  • Bunların yanında bir de yukarıdaki kurallara bağlanamayan, düzensiz çoğullar vardır.

Le ciel (gökyüzü)  ⇒  les cieux / les ciels

Un œil (göz)         ⇒  les yeux

 

error: İçerik Kopyalanamaz!