Les verbes vouloir, pouvoir et devoir

Les verbes vouloir, pouvoir et devoir

1. Vouloir (İstemek)

 Présent de l’indicatif

Je veux / Tu veux / Elle-Il veut

Nous voulons / Vous voulez / Elles-Ils veulent

 

Cümle yapısı:

Je veux apprendre le français. (Fransızca öğrenmek istiyorum.)

Özne + Fiil (vouloir fiillin çekimlenmiş hali) + Mastar fiil + Nesne

İstemek anlamında kullanılmaktadır.

 • Elle veut aller à la mer. (Denize gitmek istiyor.)
 • Tu veux un café ? (Kahve ister misin?)
 • Elles veulent partir en vacances. (Onlar tatile gitmek istiyor.)

 

Vouloir : Bir şeyi kibar bir şekilde isterken ya da bir  arzunuzdan bahsederken conditionnel présent zamanına göre çekimlemek gerekir;

(Demander poliment)

Conditionnel Présent 

Je voudrais / Tu voudrais / Elle-Il voudrait

Vous voudriez/ Nous voudrions / Elles-Ils voudraient

 • Je voudrais une baguette s’il vous plait. (Bir ekmek istiyorum, lütfen.)
 • Je voudrais vous rencontrer. (Seninle tanışmayı isterim.)

 

2. Pouvoir (-e bilmek)

Présent de l’indicatif

Je peux / Tu peux / Elle-Il peut

Nous pouvons/ Vous pouvez/ Elles-Ils peuvent

 

Cümle yapısı:

Je peux apprendre le français. (Fransızca öğrenebilirim.)

Özne + Fiil (Pouvoir fiillin çekimlenmiş hali) + Mastar fiil + Nesne

Bir şeye yeteneği olmak, -e bilmek anlamında kullanılmaktadır.

(Être capable de)

 • Un manchot peut nager jusqu’à 100 km par jour. (Bir penguen günde 100 km’ye kadar yüzebilir.)
 • Ce livre ? Je peux lire en dix minutes. (Bu kitap mı? On dakikada okuyabilirim.)
 • Elle ne peut pas parler français. (O Fransızca konuşamaz.)
 • Un employeur peut-il refuser une démission ? (İşveren istifayı reddedebilir mi?)
 • Son employeur ne peut pas la refuser. (İşvereni onu reddedemez.)

 

Bir olasılıktan ya da ihtimalden bahsederken kullanılır.

(Exprimer une probabilité)

 • Je peux t‘appeler ce soir. (Bu akşam seni arayabilirim.)
 • Ils peuvent avoir beaucoup d’argent à la banque. (Bankada çok paraları olabilir.)

 

Bir yasağı belirtirken, bir şey rica ederken ya da isterken kullanılır.

(Avoir la permission de …, interdire)

 • Je peux aller aux toilettes ? (Tuvalete gidebilir miyim?)
 • Est-ce que vous pouvez fermer la porte, s’il vous plait ? (Kapıyı kapatabilir misiniz lütfen?)
 • On ne peut pas fumer ici ! (Burada sigara içemezsiniz.)
 • Est-ce que tu peux m’apporter le dossier ? (Dosyayı bana getirebilir misin?)

Pouvoir : Bir şeyi kibar bir şekilde isterken conditionnel présent zamanına göre çekimlemek gerekir;

(Demander poliment)

Conditionnel Présent 

 Je pourrais / Tu pourrais /  Elle-Il pourrait

Nous pourrions/ Vous pourriez / Elles-Ils pourraient

 • Vous pourriez m’aider ? (Bana yardım edebilir misiniz?)

 

3. Devoir

  Présent de l’indicatif

Je dois / Tu dois / Elle-Il doit

Nous devons / Vous devez / Elles-Ils doivent

 

Cümle yapısı:

Je dois apprendre le français. (Fransızcayı öğrenmeliyim.)

Özne + Fiil (devoir fiillin çekimlenmiş hali) + Mastar fiil + Nesne

 

Devoir fiili cümleye zorunluluk ya da gereklilik anlamı katar. Olması muhtemel durumlar ve olaylar için de kullanılır. 

 • Je dois faire mes devoirs. (Ödevlerimi yapmalıyım.)
 • Vous devez être patient. (Sabırlı olmalısınız.)
 • Le conducteur doit être âgé de plus de 18 ans. (Sürücü 18 yaşından büyük olmalıdır.)
 • Tous les candidats devront passer une visite médicale. (Tüm adayların tıbbi muayeneden geçmeleri gerekecektir.) -Futur simple-

 

 • Sylvain doit travailler tard. (Sylvain geç saatlere kadar çalışıyor olmalı.)
 • Tu dois être fatigué. (Yorgun olmalısın.)               
 • Je dois arriver vers midi. (Öğleye doğru muhtemelen varmış olmalıyım.)          
 • Il est triste, il doit avoir des problèmes. (O üzgün, sorunları olmalı.)

 

Devoir : Öğüt verirken conditionnel présent zamanına göre çekimlemek gerekir.

(Donner un conseil)

Conditionnel Présent

Je devrais / Tu devrais / Elle-Il devrait

Nous devrions / Vous devriez / Elles-Ils devraient

 

 • Tu devrais prendre un parapluie. Il va pleuvoir ! (Şemsiyeni almalısın. Yağmur yağacak.)
 • Je devrais perdre du poids mais je n’aime pas perdre. 😊 (Kilo vermeliyim ama kaybetmeyi sevmiyorum.)
 • Vous devriez visiter le Pérou. (Peru’yu ziyaret etmelisiniz.)
 • Elle devrait finir ce projet. (Bu projeyi bitirmeli.)

 

Note : Devoir fiilin borçlu olmak anlamı da vardır.

 • Je lui dois 10 euros. (Ona 10 avro borcum var.)

 

Exercices 

A) Conjuguez le verbe pouvoir au présent.

 1. Il fait chaud. Est-ce que vous_______________ ouvrir la fenêtre ?
 2. Il _______________ jouer au ballon dans le jardin.
 3. Nous _______________ t’aider.
 4. Les chiens ne _______________ pas voler.
 5. Tu _______________ me passer le sel, s’il te plaît ?

B) Conjuguez le verbe vouloir au présent.

 1. Nous _______________acheter une nouvelle voiture
 2. Elle ne _______________ pas travailler.
 3. Je ne _______________ pas prendre l’avion car j’ai peur.
 4. Vous _______________ prendre un café avec moi.
 5. Est-ce que tu _______________ apprendre le japonais ?

 

C) Conjuguez le verbe devoir au présent.

 1. Nous _______________ prendre le train de 9h30.
 2. Elle est triste, il _______________avoir des problèmes.
 3. J’ai faim ! Je _______________ manger tout de suite.
 4. On ne_______________ pas fumer dans les lieux publics.
 5. Vous _______________ prendre la première rue à droite.

Réponses

A) 1) pouvez 2) peut 3) pouvons 4) peuvent 5) peux

B) 1) voulons 2) peut 3) veux 4) voulez 5) veux

C) 1) devons 2) doit 3) dois 4) doit 5) devez

 

Yazar hakkında

Mia administrator

Bir cevap yazın

error: İçerik Kopyalanamaz!