Passé Composé (-di’li Geçmiş Zaman)

Passé Composé, Türkçede kullandığımız “görülen geçmiş zaman” tam karşığıdır.

La formation du passé composé (Cümle yapısı)

Bir cümleyi geçmiş zaman yaparken “etre ve avoir” yardımcı fiilleri kullanılır. Yardımcı fiili özneye göre çekimledikten sonra ana fiilin “participe” hali yazılır.

Pronom   Avoir   Etre + Participe Passé
j’ / je ai suis
tu as es
il / elle / on a est
nous avons sommes
vous avez êtes
ils / elles ont sont

Öncelikle Participe Passe’nin nasıl yapıldığına bakalım. Participe Passé, Fransızcada sıklıkla kullanılan bir tür fiil çekimlemesidir.

Participe passé 

  • Sonu ‘-er’ ile biten tüm fiillerde, ‘-er’ atılıp yerine ‘-é

 manger  ⇒  mangé

 aller       ⇒  allé

 

  • Sonu ‘-ir’ ile biten düzenli fiillerde sadece ‘-r’ harfi atılır.

 finir       ⇒  fini

 choisir  ⇒  choisi

 

  • Düzensiz fiillerden sonu ‘-ir’ ile biten fiiller:

Şimdiki zaman konusunda, sonu ‘-ir’ ile biten fiiller 3 gruba ayrılmıştı ve çekimleri bu gruplara göre yapılmıştı. Aynı şekilde burada da gruplara bölerek yapılabilir. Elbette istisnalar mevcuttur.

 

Partir  parti Venir  venu Offrir offert
Sentir  senti Tenir  tenu Ouvrir ouvert
Dormir  dormi Souvenir souvenu Cueillir cueilli
İstisnalar; Courir ⇒ couru İstisnalar; mourir ⇒ mort  İstisnalar; acquérir ⇒ acquis

 

  • Düzensiz fiilerden sonu ‘-dre’ile biten fiiller:

Bu fiillerden sadece ‘prendre’ fiili istisnadır.

Prendre⇒ pris Attendre⇒ attendu
Comprendre⇒compris Vendre⇒ vendu
Apprendre⇒ appris Répondre⇒ répondu

 

Düzensiz fiilerden sonu AİTRE ve TTRE ile biten fiiler :

Connaitre⇒ connu Battre⇒battu
Paraitre⇒paru İstisna:Mettre⇒mis
İstisna: Naitre⇒ né  

 

  • Düzensiz fiillerden sonu ‘-re’ ve ‘-oir’ile bitenler:
Suivre⇒ suivi Lire⇒ lu Savoir⇒ su
Ecrire⇒ écrit Boire⇒ bu Voir⇒ vu
Dire⇒ dit Croire⇒ cru Pouvoir⇒ pu
Faire⇒ fait   Devoir⇒ dû / Vouloir⇒ voulu

Avoir : Eu

Etre: été

 

Şimde de “etre ve avoir” ile kullanılan fiilleri ve bunların farkını inceleyelim.

  1. Passé composé avec “être”

Bu yardımcı fiille çekimlenecek fiiller 14 tanedir. Bu fiiller aşağıdaki resimde görülebilir.

 

Özne + Etre + Fiilin participe hali

 Je sors. (Ben çıkıyorum.)

    Je suis sorti. (Ben çıktım.)

 Tu vas au cinéma. (Sen sinemaya gidiyorsun.)

    Tu es allé au cinéma. (Sen sinemaya gittin.)

ATTENTION:

  • Etre yardımcı fiiliyle çekimlenirken, participe fiile féminin ya da çoğul uyumu yapılır. Özne dişilse fiilin sonuna ‘-e’ çoğulsa ‘-s’

 Il est tombé. (O düştü.)

   Elle est tombée. (O düştü.)

 Nous sommes venus. (Biz geldik.)

 Elles sont mortes. (Onlar öldü.)

  • Cümle olumsuz yapılırken, yardımcı fiil olumsuzluk ekinin arasında yer alır.

 Je ne suis pas,e en 1991. (Ben 1991’de doğmadım.)

 Elles ne sont pas encore arrivées. (Onlar henüz gelmedi.)

 

 

  • Tüm çift zamirli fiiler (tous les verbes pronominaux) de yine “être” ile kullanılır. Yani se lever, se coucher, se promener, se souvenir … gibi tüm fiilleri “être” yardımcı fiiliyle çekimlenir.
Je me suis Je ne me suis pas
Tu t’es Tu ne t’es pas
Il/Elle s’est Il/Elle ne s’est pas
Nous nous sommes Nous ne nous sommes pas
Vous vous êtes Vous ne vous êtes pas
Ils/Elles se sont Ils/Elles ne se sont pas

Je me suis levé à 8h.(Ben saat 8’de kalktım)

Le chien s’est échappé.(Köpek kaçtı.)

Vous ne vous êtes pas promenés dans le fôret? (Siz ormanda dolaşmadınız mı?)

Ils se sont mariés à Paris en 2018. (Onlar 2018’de evlendiler.)

2.Passé composé avec “avoir”

Geriye kalan bütün fiiller “avoir” ile çekimlenir.

Özne + avoir + fiilin participe hali

 

 J’ai mangé du pain. (Ekmek yedim.)

 Tu as bu du café. (Sen kahve içtin.)

 Vous avez vu ce film? (Siz bu filmi gördünüz mü?)

 Elle n’a pas voulu nager. (O yüzmek istemedi.)

 En 2016 elle a quitté la Turquie pour s’installer en France. (Fransa’ya yerleşmek için 2016’da Türkiye’den ayrıldı.)

 Sa femme a eu un enfant. (Karısının bir çocuğu vardı.)

 Nous avons été en vacances. (Biz tatildeydik.)

ATTENTİON:

avoir ⇒ eu
être ⇒ été

 Je suis content. (Mutluyum.)

J’ai été content. (Mutluydum.)

 J’ai soif. (Susuzum.)

J’ai eu soif. (Susuzdum.)

 On peut dire que vous avez eu de la chance. (Şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz.)

Vous avez de la chance (présent) ⇒ vous avez eu de la chance (passé)

Elle a été malade pendant une semaine. (Bir haftadır hastaydı.)

Elles est malade (présent) ⇒ elle a été malade (passé)

Hier : Dün Il y a quelques jours : Birkaç gün önce
Hier soir/matin : Dün akşam/sabah L’année/La semaine dernière
Avant hier : Geçen gün Le mois dernier :Geçen ay
Soudain: Aniden La nuit dernière :Geçen gece
Il y a deux ans: iki yıl önce Ce jour-là : O gün

 

error: İçerik Kopyalanamaz!