Les Verbes İrréguliers ‘DRE’ et ‘OMPRE’ (‘DRE’ VE ‘OMPRE’ Biten Düzensiz Fiillerin Çekimi)

Düzensiz fiiller : 

Düzensiz fiillerin ekleri : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent

SONU DRE VE OMPRE İLE BİTEN FİİLLER

Sonu ‘-endre, -erdre, -ondre, -ordre’ ile biten fiillerden, öncelikle çekimi aynı olan 3 fiile bakılacak: “prendre, apprendre, comprendre”. Zaten kolayca fark edilebileceği üzere aynı köke sahipler.

Bu üç fiilde tekil özneler için, ‘-re’ kısmı atılıp düzensiz fiil ekleri olan -ilk üç özne için sırasıyla- ‘-s, -s, -‘ ekleri; çoğul özneler için de ‘-dre’ kısmı atılıp ‘-ons, -ez, -ent’ ekleri getirilir:

Prendre Comprendre Apprendre
Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent
Je comprends
Tu comprends
Il comprend
Nous comprenons
Vous comprenez
Ils comprennent
J’apprends
Tu apprends
Il apprend
Nous apprenons
Vous apprenez
Ils apprennent

Yukarıdaki 3 fiilin dışındaki ‘-dre’ ile diğer fiillerde (répondre, attendre, vendre, perdre, mordre…) ise bütün özneler için, sadece ‘-re’ kısmı atılıp ekler getirilerek yapılır.

Aynı şekilde, ‘-ompre’ ile biten fiillerde (rompre, interrompre, corrompre…) de sadece ‘-re’ kısmı atılarak ‘-s, -s, -t, ons, -ez, -ent‘ ekleri getirilir.

Répondre – cevaplamak

Attendre – beklemek

Vendre – satmak

Perdre – kaybetmek

Mordre – ısırmak

Rompre – kırmak, parçalamak

İnterrompre –  sözünü kesmek

Corrompre – bozmak; baştan çıkarmak

Repondre Attendre
Je réponds
Tu réponds
Il répond
Nous répondons
Vous répondez
Ils répondent
J’attends
Tu attends
Il attend
Nous attendons
Vous attendez
Ils attendent

 

Rompre
Je romps
Tu romps
Il rompt
Nous rompons
Vous rompez
Ils rompent

error: İçerik Kopyalanamaz!