Les Pronoms En et Y (En ve Y zamirleri)

Zamirler, tekrarlamak istenmeyen isimlerin yerini alır: ‘en’ ve ‘y’ zamirleri de aynı amaçla kullanılır. ‘en ve y’ zamirleri -istisnalar haricinde- cansız varlıkların yerine geçer.

Le Pronom ‘en’

  • ‘de’ edatı alan fiillerde kullanılır. Hangi zamirin kullanılacağını bilmek için fiil yapısını da bilmek gerekir. Yani yeni bir fiil öğrenirken, birlikte kullanılan edatın da öğrenilmesi yerinde olacaktır.
verbede + nom

 

♥ Vous avez envie de chocolat? (Çikolata istiyor musunuz?)

– Oui, nous en avons envie! (Evet, (ondan) istiyoruz.)

 Vous parlez souvent de votre travail? (Sıklıkla işinden mi bahsedersiniz?)
– Oui, j’en parle souvent. (Evet, sıklıkla (ondan) bahsederim.)

♥ Tu viens de l’école? (Okuldan mı geliyorsun?)
– Oui, j‘en viens. (Evet, oradan geliyorum.)

♥ Tu as peur de l’obscurité? (Karanlıktan korkar mısın?)

– Tu en as peur? (Evet, (ondan) korkarım.)

♥ As-tu besoin d’argent? (Paraya ihtiyacın var mı?)

– Oui, j’en ai besoin. / Non, je n’en ai pas besoin. (Evet, (ona) ihtiyacım var. / Hayır, (ona) ihtiyacım yok.)

♥ Il rêve de son travail? (İşini hayal ediyor mu?)

– Il en rêve la nuit. (Geceleri (onu) hayal ediyor.)

 

ATTENTION: Pour les personnes, on utilise de + pronom tonique. (Kişiler için ‘de + pronom tonique’ kullanılır.)

 Tu te souviens de Paul? (Paul’ü hatırlıyor musun?)

– Oui, je me souviens de lui. (Evet, onu hatırlıyorum.)

 

  • ‘Les articles partitifs’ yani parçasal tanımlılıklarda kullanılır. 
                   verbe du, de la, des, de l’ + nom

 

♥ Je voudrais du pain. (Ekmek istiyorum.)

–  J’en voudrais. (Ondan istiyorum.)

 Je dois aller faire les courses. Est-ce qu’il reste du lait? (Alışverişe gitmeliyim. Hiç süt kaldı mı?)

–  Non, il n’en reste plus. ((Ondan) artık kalmadı.)

 Vous avez de la chance? (Şanslı mısınız?)

–  Non, je n’en ai pas beaucoup! (Hayır, bende (ondan) çok yok!)

 

  • Les articles indéfinis’ ve ‘l’expressions de quantité’ (Belirsiz tanımlıklar ve miktar ifadeleri) ile kullanılır.
verbe + un, une, deux, trois, quatre, cinq … + nom

 

la quantité (plusieurs, beaucoup de, assez de, trop de, un kilo de, un paquet de, …) + nom

 

 Vous avez une voiture? (Arabanız var mı?)

– Oui, j’en ai une. ((Ondan) bir tane var.)

 Tu as des enfants? (Çocukların var mı?)

– Non, je n’en ai pas encore. (Hayır, henüz (ondan) yok.)

 Tu as beaucoup de temps? (Çok zamanın var mı?)

– Oui, j’en ai beaucoup. (Evet, (ondan) çok var.)

 Avez-vous des animaux? (Hayvanlarınız var mı?)

– Oui, j’en ai trois. (Evet, (ondan) üç tane var.)

 Tu as assez du pain?

– Oui, j’en ai assez.

 

Note: Miktar sorularına cevap verilirken, miktarın kesin belirtilmesi gerekir.

Vous avez un stylo? (Kaleminiz var mı?)

–  Oui, j’en ai.   Χ   (Yanlış Kullanım!)

–  Oui, j’en ai un. (Evet, (ondan) bir tane var.)

Le Pronom ‘y’

  • ‘y’ zamirinde dikkat edilmesi gereken, fiilin ‘à’edatı almasıdır.  
verbeà + nom

 

 Je pense à mon pays. (Ülkemi düşünüyorum.)

–  J’y pense souvent. (Onu sıklıkla düşünürüm.)

 Tu t’intéresses à la littérature? (Edebiyatla ilgileniyor musun?)
–  Oui, je m’y intéresse beaucoup. (Evet, (onunla) çok ilgileniyorum.)

 Vous participez à cette activité? (Bu aktiviteye katılıyor musunuz?)

–  Oui, nous y participons. (Evet, (ona) katılıyoruz.)

 Vous croyez à l’amour durable? (Sonsuz aşka inanır mısınız?)

–  J’y crois. ((Ona) inanıyorum.)

 Tu as fait attention à ma voiture? (Arabama dikkat ettin mi?)

–  Oui, j’y ai fait attention. (Evet, (ona) dikkat ettim.)

 Tu vas penser à faire les courses? (Alışveriş hakkında düşünecek misin?)

–  Oui, je vais y penser! (Evet, (bunu) düşüneceğim!)

 Je n’y réfléchis pas. (Bunu düşünmüyorum.)

 

ATTENTION:

  • Eğer canlı bir varlıktan bahsediliyorsa ‘pronom tonique’ kullanılır.

 Tu t’intéresses à ce garçon? (Bu çocukla ilgileniyor musun?)
– Oui, je m’intéresse à lui. (Evet, onunla ilgileniyorum.)

 

  • Pour les verbes de communication, on utilise lui, leurdevant le verbe. (İletişim bildiren fiiller için ‘lui ve leur’ fiilden önce kullanılır.)

 Tu téléphones à Paul? (Paul’ü mü arıyorsun?)

– Je lui téléphone. (Onu arıyorum.)

 

  • Bir yer edatlı (chez, dans, devant, derrière, en, sous, sur, au dessous de, au dessus de …) bir ifadenin yerine kullanılabilir.

 Elle habite en France. (Fransa’da yaşıyor.)

–  Elle y habite. (Orada yaşıyor.)

 Elle vit à Paris. (Paris’te yaşıyor.)

–  Elle y vit. (Orada yaşıyor.)

 Qu’est ce que je mets sur la table? (Masanın üzerine ne koyayım?)

–  Mets-y une nappe et des couverts. (Oraya bir masa örtüsü ve çatal bıçak takımı koyun.)

 Tu es chez toi? (Evde misin?)

–  J’y suis jusqu’à 17h. (17’ye kadar buradayım.)

 J’y vais chaque semaine. (Her hafta oraya giderim.)

error: İçerik Kopyalanamaz!