Les Adjectifs (Sıfatlarda mas. ve fem. Uyumu) 

Fransızcada sıfatlar genellikle isimden sonra kullanılır. İsmi niteler ve ismin cinsiyeti ve niceliği neyse ona uyum sağlar.

 • Masculin formun sonuna ‘-e’ eklenerek féminin hale getirilir.

 Can est grand. (Can uzundur.)

Ayşe est grande. (Ayşe uzundur.)

 Can est marié. (Can evlidir.)

Ayşe est mariée. (Ayşe evlidir.)

 Can est original. (Can özgündür.)

Ayşe est originale. (Ayşe özgündür.)

 

 • Eğer sıfat ‘e’ harfi ile bitiyorsa, dişil forma çevirmek için tekrar ‘-e’ harfi getirilmez.

 Ali est sévère. (Ali serttir.)

Ayşe est sévère. (Ayşe serttir.)

 Le livre est jaune. (Kitap sarıdır.)

La robe est jaune. (Elbise sarıdır.)

 

Bazı diğer kurallar:

 • -en → -enne

 Pierre est canadien.

Pierrette est canadienne. (O Kanadalıdır.)

 

 • -on → -onne

 Il est mignon.

Elle est mignonne. (Bu kedi sevimli.)

 

 • -el → -elle

 Il est intellectuel.

Elle est intellectuelle. (O enteldir.)

 

 • -er → -ère

 Il est étranger.

Elle est étrangère. (O yabancıdır.)

 

 • -et → -ète 

 Il est inquiet.

Elle est inquiète. (O endişelidir.)

 

 • -eux → -euse

 Il est heureux.

Elle est heureuse. (O mutludur.)

 

 • -eur → -euse / -rice

 Il est menteur.

Elle est menteuse. (O yalancıdır.)

 

 • -f → -ve

 Il est sportif.

Elle est sportive. (O sportiftir.)

Singulier → Pluriel (Tekil → Çoğul)

 • Sonuna ‘-s’ gelir. Hem sıfata hem de isme uyum yapılır.

 un petit vélo    des petits vélos (küçük bisikletler)

 une voiture bleue  des voitures bleues (mavi arabalar)

 • Kelime, ‘s’ ya da ‘x’ ile bitmişse aynen kalır.

 un pantalon gris  des pantalons gris (gri pantolonlar)

 un vieux livre  des vieux livre(eski kitaplar)

 • -al →  -aux

      · -eau  → -eaux

 un centre commercial  des centres commerciaux (alışveriş merkezleri)

 un nouveau message   de nouveaux messages (yeni mesajlar)

 

        Düzensiz sıfatlar:

beau/bel (güzel) belle gentil (kibar) gentille
nouveau/nouvel (yeni) nouvelle vieux/vieil (yaşlı) vieille
gros (iri) grosse blanc (beyaz) blanche
sec (kuru) sèche long (uzun) longue
fou/fol (deli) folle doux (tatlı, yumuşak) douce
turc/grec (Türk/Yunan) turque/grecque roux (kızıl) rousse
frais (serin) fraîche jaloux (kıskanç) jalouse
bas (alçak) basse nul (hiç) nulle
faux (yanlış) fausse épais (kalın) épaisse

ATTENTION:

Les adjectifs masculins “beau, fou, vieux, nouveau” suivis d’une voyelle se transforment en “bel, fol, vieil, nouvel”.

‘Beau, fou, vieux, nouveau’ masculin sıfatları, sesli harfle başlayan bir kelimeden önce geldiğinde ‘bel, fol, vieil, nouvel’ şekline dönüşür.

 Un beau monsieur.

→  Un bel immeuble.

 Un vieux garçon.

→  Un vieil homme.

 Un nouveau logement.

→  Un nouvel appartement.

 

error: İçerik Kopyalanamaz!