La Voix Passive (Pasif Cümle)

La forme active: Etken cümle

La forme passive: Edilgen cümle

Etken yapı, öznenin yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılırken; edilgen yapı, bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır.

La forme active: Le chat mange la souris. (Kedi fareyi yer.)

   La forme passive: La souris est mangée par le chat. (Fare kedi tarafından yenilir.)

 

  • Örnekte de görüldüğü üzere, etken cümlelerde bulunan nesneler edilgen cümlelerde özne haline dönüşmektedir.
  • Edilgen cümle, ‘être’ yardımcı fiili ve ‘participe passé’ ile oluşturulur.
  • Edilgen cümlede, olayı gerçekleştiren kişinin de belirtilmesi gerektiğinde; active cümlede yer alan özne, önüne ‘par’ prepositionu getirilerek passive cümleye dahil edilir.
  • Passive (edilgen) cümleler de active (etken) cümleler gibi, cümlenin zamanına bağlı olarak değişiklik gösterirler. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
  Voix active
Présent Il écrit ce roman Ce roman est écrit
Futur simple Il écrira Ce roman  sera écrit
Imparfait Il écrivait Ce roman était écrit
Passé composé Il a écrit Ce roman a été écrit
Plus-que parfait Il avait écrit Ce roman avait été écrit
Conditionnel présent Il écrirait Il serait écrit
Impératif écris Sois écrit

 

ATTENTION:

  • Pasif cümleler de yine, eyleme maruz kalan nesnenin veya kişinin dişilik-çoğulluk uyumu göz önüne alınarak ifade edilir.

La pomme est mangée par l’enfant. (Elma çocuk tarafından yenir.)   ( présent)

Les livres sont lus par les enfants. (Kitaplar çocuklar tarafından okunur.)   ( présent)

La maison a été vendue. (Ev satıldı.)   ( passé composé)

  • Avoir fiili sadece etken formda kullanılır.

Ayşe a une voiture. (Ayşe’nin arabası var.)

Une voiture est eu par Ayşe.    Χ   (Yanlış Kullanım!)

  • Bazı fiiller için ‘par’ yerine ‘de’ edatı kullanılır. Bu fiiller: aimer, adorer, connaître, estimer, savoir, apprécier, suivre,détester, accompagner, oublier, , entoure, précéder.

Cet enfant est aimé de tous. (Bu çocuk herkes tarafından sevilir.)

Cette actrice est connue par tous. (Bu oyuncu herkes tarafından bilinir.)

Cümleyi passive yapmaktan kaçınmak için alternatifler:

  • C’est’ yapısı kullanılabilir.

Ce livre a été lu par les enfants. (Bu kitap çocuklar tarafından okundu.)

C’est les enfants qui ont lu ce livre. (Bu kitabı okuyan, çocuklardı.)

Cette médaille de bronze a été remportée par l’équipe de France. (Bu bronz madalya Fransa takımı tarafından kazanıldı.)

C’est l’équipe de France qui a remporté la médaille de bronze. (Bu bronz madalyayı kazanan Fransa takımıydı.)

 

  • On’ öznesi kullanılarak da passive anlam sağlanabilir.

Ce livre a été écrit en 1999. (Bu kitap 1999 yılında yazıldı.)

On a écrit ce livre en 1999. (Bu kitap 1999 yılında yazıldı.)

On parle français ici. (Burada Fransızca konuşulur.)

 

  • Reflexive pronoun ‘se’ ile kullanılan çift zamirli fiillerin bazıları edilgenlik anlamı verir.

La champagne se consomme très frais. (Şampanya çok taze tüketilir.)

Cette année, les jupes se portent longues. (Bu yıl etekler uzun giyilir.)

La soupe se mange chaude. (Çorba sıcak içilir.)


error: İçerik Kopyalanamaz!