SUBJONCTIF PRÉSENT (DİLEK KİPİ)

Subjonctif; bir istek, duygu, beklenti, zorunluluk, korku, yalvarış, endişe, şüphe, kesinliksizlik gibi his ve düşüncelere bağlı ifadelerde kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken ‘que’ bağlacıdır: Bu kip ‘que’ bağlacıyla kullanılır.

Partir: Çıkmak

 • Presént’ın (geniş zaman) 3. çoğul şahıs çekimi alınır: ‘Ils partent
 • Çekimli fiilin kök (radical) kısmı alınır: ‘part-
 • Sonra da bu köke Subjonctif ekleri, kişi zamirlerine göre ilave edilir:
  subjonctif’in ekleri
Je / J’ – e
Tu – es
Elle / Il / On – e
Nous – ions
Vous – iez
Ils / Elles – ent

 

 

Lire  →   Ils lisent

que je lis – e

que tu lis – es

qu’il lis – e

que nous lis – ions
que vous lis  iez

qu’ils lis – ent

 

Note:

Présent zaman fiil çekimlerinde ‘Nous ve Vous’ öznelerindeki kök farklılığı aynen korunur. Örneğin:

Boire (İçmek): je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent

Boiv–: je boive, tu boives, il boive, nous buvions, vous buviez, ils boivent

 

 

 

Prendre:             Ils prennent

que je prenn – e

que tu prenn – es

qu’il prenn – e

que nous pren – ions
que vous
pren – iez

qu’ils prenn – ent

 

Les verbes irréguliers (Düzensiz Fiiller)

  avoir être
Je / J’ aie sois
Tu aies sois
Elle / Il / On ait soit
Nous ayons soyons
Vous ayez soyez
Ils / Elles aient soient

L’utilisation (Kullanım Yerleri)

Bir istek, duygu, beklenti, zorunluluk, korku, yalvarış, endişe, şüphe, kesinliksizlik gibi his ve düşüncelere bağlı ifadelerden sonra kullanılır.

sujet + verbe introducteur + que + sujet + verbe au subjonctif.
Je désire que tu viennes. (Gelmeni istiyorum.)

 

 • un souhait :  je souhaite que, j’aimerais que, je demande que …

 

J’aimerais que vous compreniez l’utilisation du subjonctif. (Subjonktif’in kullanımını anlamanızı istiyorum.)

 

 • une volonté : 

 

Je veux que tu partes. (Gelmeni istiyorum.)

 

 • une obligation, une nécessité : il faut que, il est nécessaire , il est important que …

 

Il faut que tu viennes. (Gelmen gerekiyor.)

 

 • un ordre :

 

 J’exige que vous parliez français! (Fransızca konuşmanı istiyorum.)

 

 • un doute, une possibilité: il est possible que, je doute que, je crains que …

 

Je ne suis pas sûr qu’il puisse venir. (Onun gelebileceğinden emin değilim.)

 

 • une émotion : 

 

Je suis heureuse qu’il fasse beau. (Havanın güneşli olduğu için mutluyum)

 

 • une opinion à la forme négative : je ne pense pas que , je ne crois pas que …

 

Je ne pense pas que le français soit difficile.

 

 • après certaines conjonctions: pour que, bien que, avant que…

Il faut le faire avant qu’il ne soit pas trop tard. (Çok geç olmadan onu yapmak gerekiyor.)

 

 • Superlatif + Subjonctif

C’est le plus grand spécialiste que je connaisse. (Tanıdığım en büyük uzman.)

Voilà le meilleur rapport que j’aie lu. (Okuğum en iyi rapor.)

C’est le seul ordinateur qui nous convienne. (Bize uygun tek bilgisayar.)

 • Bazı durumlar hariç  “Pronom Relatif” ile kullanılır.

Je cherche une personne qui est gentille. (Kibar birini arıyorum.)

( Bu cümlede kibar bir insanın olduğunu biliyor.)

Je cherche une personne qui soit gentille. (Kibar birini arıyorum.)

( Bu cümlede ise bir kibar insanın olup olmadığını bilmiyor.)


ATTENTION:

Kesinlik bildiren durumlarda Indicatif kullanılır.

 • clair, certain

Il est évident qu’il va revenir.

 • J’espère que + indicatif

J’espère que tu viendras. (Umut ediyorum ki o gelecek.)

 • Je pense/crois/trouve + indicatif

Je pense qu’il reviendra à 9h. (Onun saat dokuzda geleceğini düşünüyorum.)


 J’ai peur qu’il soit en retard. (Geç kalmasından korkuyorum.)

 J’attends que tu soit là. (Orada olmanı umuyorum.)

 Il faut que tu viennes. (Senin gelmen gerekir.)

 Je veux que mes parents soient fiers de moi. (Ailemin benimle gurur duymasını istiyorum.)

 Il faut que tu mettes une veste. (Ceket giymen gerekir.)

 Je suis heureuse qu’il fasse beau. (Havanın iyi olmasından mutluyum.)

 J’aimerais que vous compreniez ce sujet. (Bu konuyu anlamanızı istiyorum.)

 Je ne pense pas qu’il soit malade. (Onun hasta olduğunu düşünmüyorum.)


error: İçerik Kopyalanamaz!