Les Pronoms Personnels (Kişi Zamirleri) 

Kişi zamirleri dilimizde tek çeşit olmasına rağmen, Fransız dilinde her durum için farklı yapıda, üç çeşittir.

Bunlar:

  • Pronoms sujets (Özne Zamirleri)
  • Pronoms toniques (Vurgu Zamirleri)
  • Pronoms réfléchis (Dönüşlü – İşteş Zamirler)
1)     PRONOMS SUJETS (ÖZNE ZAMİRLERİ)

Je: Ben                 Tu: Sen                 Il / Elle: O

Nous: Biz             Vous: Siz              Ils / Elles: Onlar

 J’ai une copine. (Benim bir arkadaşım var.)

 Pour moi tu es l’amour de ma vie. (Benim için sen hayatımın aşkısın.)

 Vous aimez les chansons. (Siz şarkı seviyorsunuz.)

ATTENTION:

Tekil şahıs zamirlerinden ‘il’ eril (masculin) varlıklar için kullanılırken, ‘elle’ dişil (féminin) varlıklar için kullanılır. 3. çoğul şahıs zamirleri için de aynı kural geçerlidir. Çoğul durumdaki topluluklarda, topluluğun tamamı dişil varlık ise ‘elles’ kullanılır. Bunun haricinde, topluluğun tamamı veya en az biri eril ise ‘ils’ zamiri kullanılır.

 Elle est très gentille. (O çok kibar.)

 Il s’appelle Pierre. Il est avocat. (Onun adı Pierre. O, avukattır.)

 Les femmes et les hommes sont ici. Ils sont heureux. (Kadınlar ve erkekler buradalar. Onlar mutlular.)

Le pronom “On”

Le pronom “on” a deux valeurs: pronom indéfini ou pronom personnel.

(“On” zamirinin iki değeri vardır: belgisiz zamir ya da kişi zamiri.)

 

  • Pronom indéfini:

Il ne désigne que des personnes de sexe et de nombre inconnus et n’inclut jamais la personne qui parle. Il est utilisé à l’oral et à l’écrit.

                (Kişi ve cinsiyet belli değildir. Asla konuşan kişiyi içermez. “On” zamiri “biri, herkes ya da insanlar” anlamlarına gelmektedir. Konuşma ve yazı dilinde kullanılmaktadır.)

On: “quelqu’un”, “tout le monde”, ou “l’humanité (l’homme)”

 On a frappé à la porte. (Kapı çalındı. / Biri kapıyı çaldı.) ( on: quelqu’un)

 On doit fermer la porte derrière soi. (Herkes kapıyı arkadan kapatmalı. / Kapı arkadan kapatılmalı.) ( on: tout le monde)

 Il y a longtemps qu’on parlait de cette histoire. (Uzun zamandır bu hikayeden bahsediliyor. / İnsanlar bu hikayeden bahsediyor.) ( on: l’homme)

 On est allé sur la Lune. (Aya gidildi.) ( on: l’humanité)

 

  • Pronom personnel:  Le pronom “on” peut également avoir le sens de “nous”, il est alors pronom personnel. Il inclut donc la personne qui parle.Vous pouvez l’utiliser à l’oral dans une conversation informelle avec vos proches. Vous pouvez utiliser le pronom “on” à l’écrit aussi mais toujours dans un contexte familier. E-mail informel, lettre amicale, carte postale …

(“On” zamiri “biz” anlamında kullanılmaktadır. Konuşma dilinde yakın çevreyle, aile, arkadaş ortamında “nous” öznesi yerine geçmiştir. Yazı dilinde de gayri resmî durumlarda kullanılabilir.

 

  • Il faut faire l’accord (féminin et pluriel) mais pas dans les autres cas.

(Biz anlamında kullanıldığında féminin ve çoğul uyumu yapılır.)

  • Le pronom tonique qui correspond à “on (on: nous)” est “nous”.

(“On (on: nous)” zamirinin vurgu zamiri “nous”dur.)

 On est allés au cinéma. (Biz sinemaya gittik.)

 On est fatigués. (Yorgunuz.)

 Ayşe et moi, on a pris l’avion ce matin. (Bu sabah uçağa bindik.)

 Moi, j’aime les chats et nous, on aime les chiens. (Ben kedileri severim ve biz köpekleri severiz.)

 

ATTENTION: 

  • Dikkat edilmesi gereken şey: ‘On’ öznesi her zaman  3.tekil şahısa göre çekimlenir.
  • Cümleye pasif bir anlam kazandırabilir, yani yapı bakımından aktif bir cümlede ‘on’ kullanılırsa cümlenin anlamında pasif bir çatı olur.

 On m’a dit que tu ne veux pas le faire. (Bana, onu yapmak istemediğin söylendi.)

  • On dirait: gibi görünmek, benzemek anlamlarında kullanılır.

 Regarde le nuage! On dirait Pégase. (Buluta bak! Pegasus’a benziyor.)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!