Les Prépositions (Edatlar) 

dans (içinde, -de)

 

La balle est dans la boîte. (Top kutunun içinde.)

Le chien est dans la boite. (Köpek kutunun içinde.)

 Je dois retourner dans une heure. (Bir saat içinde dönmek zorundayım.)

 

devant (önünde)

 

La balle est devant la boîte. (Top kutunun önünde.)

 Elle joue devant la maison. (Evin önünde oynuyor.)

 Nous attendons devant la porte. (Kapının önünde bekliyoruz.)

 

sur (üstünde)

 

La balle est sur la boîte. (Top kutunun üstünde.)

 Le livre est sur la table. (Kitap masanın üstünde.)

Combien de temps vous passez sur Facebook ? (Facebook’ta ne kadar zaman harcıyorsun?)

 

au-dessus de (üzerinde (temas yok))

La balle est au-dessus de la boîte. (Top kutunun üzerinde.)

 La lampe est au-dessus de la table. (Lamba masanın üzerinde (ama temas etmiyor).)

 L’oiseau vole au-dessus de la maison (Kuş evin üzerinde uçuyor.)

 

sous (altında)

 

 La balle est sous la boîte. (Top kutunun altında.)

 Le chat est sous la table. (Kedi masanın altında.)

 

au desous de (altında)

La balle est en dessous de la boîte. (Top kutunun altında.)

 Cette nuit, le thermomètre descendra au-dessous de zéro. (Bu gece sıcaklık, sıfırın altına düşecek.)

 Les notes de Can sont au-dessous de la moyenne. (Can’ın notları ortalamanın altında.)

 Nos amis habitent l’appartement au-dessous. (Arkadaşımız aşağıdaki dairede oturuyor.)

 

derrière / arrière (arkasında)

 

La balle est derrière la boîte. (Top kutunun arkasında.)

 Jean est derrière l’armoire. (Jean dolabın arkasında.)

 

 

Quelques exemples pour mieux voir la différence (Farkı daha iyi görebilmek için):

 J’ai oublié mes clés derrière la voiture. (Anahtarlarımı arabanın arkasında unuttum.) ( arabanın dışında!)
    J’ai oublié mes clés à l’arrière de la voiture. (Anahtarlarımı arabanın arkasında unuttum.) ( arabanın içinde!)

 

entre / parmi (arasında)

La balle est entre les boîtes. (Top kutuların arasında.)

 Je suis assis entre Emin et Tom. (Emin ile Tom’un arasına oturdum.)

 Cette ville est située entre Paris et Strasbourg. (Bu şehir, Paris ve Strasbourg arasında yer alır.)

 

“Parmi” désigne un élément à l’intérieur d’un groupe ou d’un ensemble. (‘Parmi’ bir parçanın, bir grup veya küme ‘arasında’ olma durumunu belirtirken kullanılır.)

 Tu es parmi les membres les plus fidèles de La Fée du Français. (Sen, La Fee de Français’nin en sadık üyeleri arasındasın.) 

 Vous êtes un grand groupe. Je suis heureux d’être parmi vous. (Siz büyük bir grupsunuz. Aranızda olmaktan mutluyum.)

 

à côté de (yanında)

La balle est à côté de la boîte.

 Jeanne est à côté de la voiture. (Jeanne arabanın yanında.)

J’habite à côté de l’école. (Okulun yanında oturuyorum.)

 

 

au milieu de (ortasında)

Je parle d’une maison au milieu d’une rivière. (Bir nehrin ortasında kalan bir evden bahsediyorum.)

 Je me sens seul au milieu de la foule. (Kalabalığın ortasında yalnız hissediyorum.)

 

en face de (karşısında)

 Je travaille dans l’immeuble en face de la mairie. (Belediyenin karşısındaki binada çalışıyorum.)

Tu es là, juste en face de moi.  (Sen buradasın tam karşımda.)

 

au coin de (köşesinde)

 Elle est au coin de la rue. (Caddenin köşesinde.)

Il y a un café au coin de West Pri. (West Peri’nin köşesinde bir kafe var.)

 

près de / loin de (yakın / uzak)

 J’habite près de la gare. (İstasyonun yakınında oturuyorum.)

 J’habite loin de la gare. (İstasyonun uzağında oturuyorum.)

 

pour (için)

 Ils sont là pour nettoyer les plages. (Onlar, sahili temizlemek için buradalar.)

C’est un cadeau pour mon père. (Bu babam için bir hediye.)

Cette question est difficile pour moi. (Bu soru benim için zor.)

 

chez (-e)

Bu edat, yalnızca canlı varlıklarla birlikte kullanılır ve varlığın yöneldiği yeri belirtir.

 Je vais chez moi. (Evime gidiyorum.)

 Il va chez lemedecin. (O, doktora gidiyor.)

 

“Chez ve à” edatları, anlam olarak aynı olsalar da kullanım yerleri farklıdır. ‘Chez’ edatından sonra ‘kişi’ gelmesi gerekirken, à’ edatından sonra ‘yer’ gelmelidir. Yukarıdaki resimdeki örnekler için:

 Je vais chez mon copain. (Arkadaşıma gidiyorum.)

Je vais chez le boulanger. (Fırıncıya gidiyorum.)

Je vais chezle directeur. (Müdüre gidiyorum.)

 Je vais à la maison. (Eve gidiyorum.)

Je vais à la boulangerie. (Fırına gidiyorum.)

Je vais au bureau. (Ofise gidiyorum.)

 

après / avant (sonra / önce)

 Marc est arrivé après moi. (Marc, benden sonra ulaştı.)

 Vous pourriez venir avant 14 heures. (2’den önce gelebilirsiniz.)

Avant, elle mangeait beaucoup. (Önceleri o çok yiyordu.)

 

vers (-e doğru)

 Nous sommes arrivés vers 14 heures. (2’ye doğru vardık.)
 Le restaurant est situé vers la gare. (Lokantanın yerleşkesi, istasyona doğrudur.)

 

jusqu’à (-e kadar)

 Je vais jusqu’à Paris. (Paris’e kadar gidiyorum.)

Je peux t’emprunter ton livre jusqu’à mardi prochain? (Kitabını önümüzdeki Salı gününe kadar ödünç alabilir miyim?)

 J’ai vécu en France jusqu’en 1987. (1987 yılına kadar Fransa’da yaşadım.)

 

sans (-siz)

 Elle vient sans lui. (Onsuz gidiyor.)

Sans argent, c’est difficile. (Parasızlık zor.)

A quoi bon vivre sans amour et sans liberté! (Aşk ve özgürlük olmadan yaşamak neye yarar.)

 

de … à … (…den …e kadar)

Ça fait 6 heures de Konya à Mersin. (Konya’dan Mersin’e 6 saat eder.)

 de 8 heures à 9 heures (saat sekizden dokuza kadar)

 du lundi au jeudi (her pazartesiden perşembeye kadar)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!