Les Adjectifs Possessifs (Sahiplik Sıfatları) 

Sahiplik sıfatlarının (benim, senin, onun, bizim, sizin, onların) Fransızcadaki karşılıkları için ismin cinsine ve niceliğine burada da dikkat edilmesi gerekir. Yani eril, dişil ve çoğul durumların her biri için, iyeliklerin karşılığı farklı olacaktır.

 

MASCULİN FEMİNİN PLURİEL
BENİM Mon Ma Mes
SENİN Ton Ta Tes
ONUN Son Sa Ses
BİZİM Notre Notre Nos
SİZİN Votre Votre Vos
ONLARIN Leur Leur Leurs

 

 Le livre: kitap

mon livre: benim kitabım

mes livres: benim kitaplarım

 La voiture: araba

ma voiture : benim arabam

mes voitures : benim arabalarım

ATTENTION:

Sesli harf ya da okunmayan ‘h’ ile başlayan féminin isimlerde, ismin cinsi masculin gibi düşünülür ve sıfatın ona uygun hali kullanılır.

 Une amie: bir arkadaş

Mon amie: benim arkadaşım ( İsim, dişil olmasına rağmen ‘ma amie’ değil!)

 Une histoire: hikaye

Son histoire: onun hikayesi

 

“Notre, votre ve leur” (bizim, sizin, onların), hem masculin hem féminin isimlerin önünde kullanılır. Bu sahiplik sıfatlarında, ismin cinsine göre ayrım bulunmaz. “Nos, vos ve leurs” çoğul isimlerde kullanılır.

 notre masion: bizim evimiz

nos masions: bizim evlerimiz

 leur père: onların babası

leurs pères: onların babaları

 votre chien: sizin köpeğiniz

vos chiens: sizin köpekleriniz

error: İçerik Kopyalanamaz!