Les Adjectifs Démonstratifs (İşaret Sıfatları) 

İşaret sıfatlarında da yine aynı şekilde masculin – feminin ve tekillik – çoğulluk ayrımına dikkat edilmesi gerekir.

Tekil İşaret Sıfatı:

    • Masculin isimlerde, sessiz harfin önünde:
Ce + nom

 

 Ce chien est mignon. (Bu köpek sevimli.)

 

  • Masculin isimlerde, sesli harfin önünde:
Cet + nom

 

 Cet arbre est grand. (Bu ağaç büyük.)

 

  • Féminin isimlerde:
Cette + nom

 

 Cette robe est blanche. (Bu elbise beyaz.)

 Cette idée est bonne. (Bu fikir güzel.)

 

Çoğul İşaret Sıfatı:

    • Hem masculin hem féminin isimlerde:
Ces + nom

 

 Ce livre est épais. (Bu kitap kalın.)

Ces livres sont épais. (Bu kitaplar kalın.)

 Cette voiture est noire. (Bu araba siyah.)

Ces voitures sont noires. (Bu arabalar siyah.)

error: İçerik Kopyalanamaz!