LE TEMPS: LES JOURS, LES MOIS, LES SAISONS (ZAMAN: GÜNLER, AYLAR, MEVSİMLER)

Les jours de la semaine (Haftanın Günleri)

lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche

 

Nous sommes quel jour? (Hangi gündeyiz?)

–   On est lundi. (Pazartesideyiz.)

Elle arrive vendredi. (O, cuma vardı.)

Nous travaillons le dimanche. (Biz pazarları çalışıyoruz.)

Tu es arrivé mardi matin. (Salı sabahı vardın.)

Nous allons au cinéma jeudi prochain. (Gelecek perşembe sinemaya gidiyoruz.)

 

ATTENTION: Günler, article ile kullanıldığında “her” anlamı içerir.

le dimanche / chaque dimanche: her pazar

 

Les mois de l’année (Yılın Ayları)

  • Quels sont les mois de l’année? (Yılın ayları nelerdir?)
janvier – février – mars – avril – mai – juin – juillet – août – septembre – octobre – novembre – décembre

 

Ayların önünde ‘en’ edatı kullanılır.

en janvier / au mois de janvier: ocak ayında

 

En quel mois sommes-nous? (Hangi aydayız?)

Je suis née en octobre. (Ekimde doğdum.)

Il fait chaud en juillet. (Temmuzda hava sıcaktır.)

Sommes-nous en janvier? (Ocakta mıyız?)

Il y a combien de mois dans une année? (Bir yılda kaç ay vardır?)

Les saisons (Mevsimler)

le printemps – l’été – l’automne – l’hiver

 

Nous sommes en quelle saison? (Hangi mevsimdeyiz?)

C’est le printemps. (İlkbahar.)

L’hiver est froid. (Kış soğuktur.)

Elle aime l’été. (O, yazı sever.)

 

ATTENTION: Mevsimlerin önünde; printemps’da ‘au’, diğerlerinde ‘en’ kullanılır:

au printemps – en été – en automne – en hiver

En été, il fait chaud. En hiver, il fait froid. (Yazları sıcak. Kışın soğuk.)

En automne, les feuilles sont rouges ou jaunes. (Sonbaharda yapraklar kırmızı veya sarıdır.)

Les feuilles des arbres tombent en hiver. (Kışın ağaçların yaprakları dökülür.)

 

La date (Tarih)

01/10 – Le premier octobre (Ekim’in biri)

12/02 – Le douze février (Şubat’ın on ikisi)

20/07 – Le vingt juillet (Temmuz’un yirmisi)

 

Quelle est la date d’aujourd’hui? (Bugünün tarihi nedir?)

Quelle est votre date de naissance? (Doğum tarihiniz nedir?)

Aujourd’hui, nous sommes le premier octobre. (Bugün 1 Ekim.)

Le magasin est fermé le 25 janvier. (Mağaza 25 Ocak’ta kapalı.)

Je suis né en avril 1980. (Nisan 1980’de doğdum.)

 

Note:

le + chiffre (jour) + mois + année

 

Nous sommes le 15 septembre 2020. (15 Eylül 2020’deyiz.)

L’année (Yıllar)

Yıllarla ‘en’ edatı kullanılır.

Nous sommes en quelle année? (Hangi yıldayız?)

C’était en 1950. (1950 yılıydı.)

 

error: İçerik Kopyalanamaz!