Le Participe Présent et Passé (Sıfat Fiil)

Participe Présent

Geniş zamana göre, 1. çoğul şahısla çekimlenen fiilin kökü kullanılır.

Chanter : nous chantons

chantant 

Adhérer : nous adhérons

adhérant

Finir : nous finissons finissant

Boire : nous buvons

buvant

Faire : nous faisons

faisant 

Croire : nous croyons

croyant

ATTENTION: Üç düzensiz fiil vardır, bunlar:

savoir → sachant
avoir   → ayant
être    → étant

Çift zamirli fiillerin çekimi için örnek olarak :

se promener → se promenant → s’étant promené

 

L’utilisation (Kullanımı)

  • À la place d’une subordonnée relative en ‘qui’. (‘qui’ relative’nin yerine kullanarak sıfat-fiil yapılabilir.)

 Les étudiants qui viennent de l’Afrique (Afrika’dan gelen öğrenciler)

Les étudiants venant de l’Afrique

♥ Les membres qui veulent partir (Çıkmak isteyen üyeler)

Les membres voulant partir

 Les personnes dansant sur la table sont mes potes. (Masanın üzerinde oynayan kişiler benim arkadaşlarım.)

  • La cause (Sebep belirtirken, “comme” yerine kullanabiliriz.)

♥ Comme il était malade, il n’a pas pu aller à l’école. (Hasta olduğundan okula gidemedi.)

Étant malade, il n’a pas pu aller à l’école.

 Comme il a quatre enfants, il a besoin d’un grand appartement. (Dört çocuğu olduğundan büyük bir daireye ihtiyacı var.)

Ayant quatre enfants, il a besoin d’un grand appartement.

Her iki cümlenin öznesinin aynı olduğuna dikkat edilmeli!

 

 Ils n’ont pas pu voir le match de football parce que la télé était en panne. (Onlar futbol maçını izleyemedi çünkü televizyon bozuktu.)

La télé étant en panne, ils n’ont pas pu voir le match de football.

♥ Ayşe a téléphoné à Paul parce qu’elle avait envie d’entendre sa voix. (Ayşe ona telefon etti çünkü sesini duymak istiyordu.)

       Ayant envie d’entendre sa voix, Ayşe a téléphoné à Paul.

Elle observait les voiliers évoluant dans la baie. (Koyda hareket eden yelkenli tekneleri gözlemliyordu.)

Participe Passé

  • Participe Passé, geçmiş zaman (passé composé) yaparken kullanılır.

manger        →   mangé

finir              →   fini

descendre  →   desendu

faire            →   fait

 

♥ J’ai mangé une pomme. (Bir elma yedim.)

♥ Les bateaux sont rentrés au port. (Tekneler limana döndü.)

♥ Nous avons fait des exercices. (Egzersiz yaptık.)

♥ La pomme que j’ai mangée était délicieuse. (Yediğim elma çok lezzetliydi.)

 

Note: Burada küçük bir hatırlatma: Geçmiş zamanda ‘être’ yardımcı fiiliyle cümle kurulurken, fiile dişilik-çoğulluk uyumu yapılır. Aynı şekilde relative ‘que’ ile cümle kurulurken ya da COD fiilden önce gelirse ‘avoir’ fiilerine de aynı uyum uygulanır.

♥ Je suis née en Turquıie. ( Etre yardımcı fiil.)

♥ Cette chanson? Je l’ai écoutée. ( COD fiilden önce kullanılmış.)

♥ Elle va acheter la masion que j’ai vue. ( Avoir yardımcı fiil.)

  • Participler sıfat olarak kullanılabilir.

♥ Trouver → trouvé

Des solutions trouvées. ( Sıfat oluğu için uyum yapıldı.)

♥ Le temps passé ne revient pas. (Geçen zaman geri gelmiyor.)

♥ Les roses cueillies se fanent vite. (Toplanan güller çabucak soluyor.)

 

Participe passé composé

ayant / étant + participe passé

 

♥ Ayant fait les courses, je suis partie chez lui. (Alışveriş yaptıktan sonra onun evine gittim.)

Après avoir fait les courses, je suis partie chez lui. (Alışveriş yaptıktan sonra onun evine gittim.)

Her iki şekilde de söylenebilir.

♥ Ayant terminé son repas, Paul se retira dans sa chambre. (Yemeğini yedikten sonra odasına çekildi.)

Etant arrivée en retard, Ayşe n’a pas vu le début du film. (Geç kaldığı için Ayşe filmin başını kaçırdı.)

 

Après + avoir/être + participe passé

 

Après avoir travaillé, elle est rentrée chez elle. (Çalıştıktan sonra evine geri döndü.)

Après m’être réveillée, je suis allée dans la salle de bains. (Uyandıktan sonra banyoya gittim.)

Attention :

Nous regrettons d’avoir vendu notre voiture. (Arabamızı sattığımıza pişmanız.)

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir başka kullanım şeklide var. Arabayı satma işlemi geçmişte olduğu için ‘avoir+participe passé’ kullanıldı.

Merci de m’avoir ecouté. (Beni dinlediğiniz için teşekkürler.)

error: İçerik Kopyalanamaz!