Adjectif Verbal et Participe Présent

Participe Présent’ın ne anlama geldiği ve nasıl kullanıldığı düzgünce öğrenildikten sonra: Adjectif Verbal, fiilden türeyen sıfattır. Yapı olarak Participe Present’a benzemektedir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta: Adjectif Verbal sıfat olduğu için burada dişil ve çoğul uyumu yapılır, Participe Present’ta bu söz konusu değildir. Adjectif Verbal yaparken ‘-ant’ ve ‘-ent’ ekleri kullanılır.

 

 Infinitif  Participe présent  Adjectif  verbal
 Communiquer  Communiquant  Communicant
 Convaincre  Convainquant  Convaincant
 Fatiguer  Fatiguant  Fatigant
 Intriguer  Intriguant  Intrigant
 Exceller  Excellant  Excellent
 Précéder  Précédant  Précédent
 Adhérer  Adhérant  Adhérent

 

    participe présent                       adjectif verbal           
un homme parlant allemand George est un robot parlant
une femme parlant allemand j’appelle l’horloge parlante

 Nous avons pris des décisions permettant de résoudre le problème. ( Participe Present)

Nous avons pris des décisions qui permettent de résoudre le problème. (Problemi çözmemizi sağlayacak kararlar aldık.)

 Il s’est remarié avec une femme charmante. (Hoş bir kadınla tekrar evlendi.) ( Adjectif Verbal)

♥ Ayşe, aimant la glace, en a repris 3 fois. (Dondurmayı seven Ayşe, ondan 3 kez aldı.)

Ayşe est une femme aimante. (Ayşe sevgi dolu bir kadın.)

 Je cherche un couteau coupant bien. (İyi kesen bir bıçak arıyorum.)

Ce couteau est très coupant. (Bu bıçak çok keskin.)

 Étant malade, il n’a pas pu aller à l’école. (Hasta olduğundan okula gidemedi.) ( Olumlu Cümle)

N’étant pas malade, … (Hasta olmadığından, …) ( Olumsuz Cümle)

Il est fatigant. (Yorucu.) ( Olumlu Cümle)

Il est ne fatigant pas.   Χ   (Yanlış Kullanım!)

ATTENTION: Participe Present olumsuzluk ekini yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi kullanabilirken, Adjectif Verbal için bunu yapamayız.

error: İçerik Kopyalanamaz!