Sahiplik Sıfatları ve İşaret Sıfatları

ileMia

Sahiplik Sıfatları ve İşaret Sıfatları

Les Adjectifs Possessifs et Les Adjectifs Démonstratifs

Sahiplik/iyelik sıfatları isimlerin önünde kullanılırlar ve isme hangi kişiye veya şeye ait olduğunu gösterirler.

İşaret sıfatları, varlıkları gösterme yoluyla belirten sıfatlardır. İsim soylu sözcüklerin önüne gelirler.

 

 

Les Adjectifs Possessifs (Sahiplik Sıfatları)

 • Le livre   ⇒ mon livre ⇒ mes livre(kitap – benim kitabım – benim kitaplarım)
 • La veste  ⇒ ta veste    ⇒ tes vestes   (ceket – senin ceketin – senin ceketlerin)
 • Le stylo  ⇒ notre stylo ⇒ nos stylos (kalem – bizim kalemimiz – bizim kalemlerimiz)
 • La robe  ⇒ votre robe  ⇒ vos robes (elbise – sizin elbiseniz – sizin elbiseleriniz)

Note: Sesli harf ya da okunmayan ‘h’ ile başlayan féminin isimlerde, ismin cinsi masculin gibi düşünülür ve sıfatın ona uygun hali kullanılır.

 • Une amie

Mon amie: benim arkadaşım ( İsim, dişil olmasına rağmen ‘ma amie’ değil!)

 • Une histoire

Son histoire: onun hikâyesi

 

Les Adjectifs Démonstratifs (İşaret Sıfatları)

İşaret sıfatlarında da yine aynı şekilde masculin- féminin ve tekillik- çoğulluk ayrımına dikkat edilmesi gerekir.

 • Un stylo ⇒ Ce stylo ⇒ Ce stylo est rouge. (Bir kalem – Bu kalem – Bu kalem kırmızıdır.)
 • Des stylos ⇒ Ces stylos ⇒ Ces stylos sont rouges. (Kalemler – Bu kalemler – Bu kalemler kırmızıdır.)
 • Un travail ⇒ Ce travail ⇒ Ce travail est très important pour moi. (Bir iş – Bu iş – Bu iş benim için önemlidir.)

Note : Masculin isimlerde, sesli harfin ve ‘h’ harfin önünde “cet” kullanılır:

 • Un homme ⇒  Cet homme est grand.
 • Un appartement ⇒ Cet appartement est petit.

Exemples:

 • Une fille ⇒ Cette fille est belle.
 • Des filles ⇒ Ces filles sont belles.
 • Des voitures ⇒ Ces voitures sont très chères.

Exercices & Quiz

Complétez par “mon, ma, mes”.

Complétez avec un adjectif possessif correct.

Complétez avec un adjectif possessif correct.

Complétez avec un adjectif démonstratif correct.

 

Yazar hakkında

Mia administrator

Bir cevap yazın

error: İçerik Kopyalanamaz!