Okunmayan Ünsüz Harfler (Une consonne finale muette)

Okunmayan Ünsüz Harfler (Une consonne finale muette)

Yazı dilinin en büyük zorluklarından biri de çoğu kelimenin bir sessiz harfle bitip telaffuz edilmeme durumudur. Bu, yazımda birçok hataya neden olan bir özelliktir. Birçok isim veya sıfat, telaffuz edilmeyen bir harfle biter. Fransızcada bu harfler “muet” olarak adlandırılır, dolayısıyla okunmayan ünsüz (consonne muette) adını alır. Sözlü olarak telaffuz edilmemelerine rağmen, tüm bu son ünsüzler, kelimenin doğru hecelenmesi için gereklidir.

⇒ Fransızcada üç tür okunmayan (muet) harf vardır.

 1. le E muet
 2. le H muet
 3. les consonnes finales muettes (b,c,d,f,g,h,l,p,r,s,t,x,z)

 

 1. Le e muet” genellikle kelimenin sonunun “-ie, -aie, -ue, -oie, -oue, -eue,- oire, -aire, -ure, are, -aure …” ile bittiği durumlardır.
 • la librairie (libreri)
 • la pharmacie (farmasi)
 • la rue (rü)
 • la joie (jua)
 • la plaie (plɛ)
 • la queue (kö)
 • la joue (ju)
 • l’anniversaire (anivɛrsɛr)
 • la coiffure (kuafür)
 • volontaire (volɔ̃tɛr)
 1. Okunmayan ünsüz harfler (Les consonnes finales muettes)
 • plomb (plɔ̃)
 • blanc (blɑ̃)
 • sang (sɑ̃)
 • luth (lüt)
 • pied (pie)
 • poing (puɛ̃)
 • outil (uti)
 • beaucoup (boku)
 • temps (tɑ̃)
 • départ (depar)
 • aspect (aspɛ)
 • choix (şua)
 • nez (ne)
 • manger (manje)
gourmand, bavard, chaud, blond, nord, bras, français, repas, très, tapis, parfois, secours, vous, pendant, candidat, diffèrent, découvert,  interdit, fort, haricot, partout

İstisnanalar hariç birkaç ünsüz telaffuz edilir: L, C, F, R

 • un chef (şef)
 • l’or (or)
 • un fil (fil)
 • avec (avɛk)
 • un œuf (öf)

Exception : le fusil (füzi) , regarder(rögarde), un estomac (ɛstɔma) …

Bazı kelimelerde “s” ünsüzü telaffuz edilir.

 • le fils (fis)
 • un ours (urs)
 • le bus (büs)

Kelimelerin içinde de “muet” harfler olabilir.

 • Compter (kɔ̃te)
 • Automne (oton)
 • Grand-père (granpɛr)
 • Sept (sɛt)
 • Aboiement (abuamɑ̃)
 • Remerciement (römɛrsimɑ̃)
 • hicule (veikül)
 • Sculpture (skültür)

Bir kelimenin okunmayan ünsüzle (une consonne finale muette) bitip bitmediğini bilmek için bazı püf noktalar vardır. Ancak yine de istisnaları da mevcuttur.

 1. Kelimenin dişil halini bulun.
 • blond → blonde

Bu örnekte kelimenin dişil halinde “blonde” [d] sesini duyarız. O zaman bu kelimenin eril halini yazarken [d] sesini yazıyoruz ama okumuyoruz.

 • gentil → gentille
 • gris → grise

Attention:

 • heureux (örö)→ heureuse (öröz)
 • blanc (blɑ̃) → blanche (blɑ̃ş)
 • doux (du)→ douce (dus)
 1. Aynı kökten türeyen kelimelere bakın.
 • Le repos → reposer

Aynı aileden olan “reposer” kelimesinde [z] sesini duyuyoruz.

 • Le respect → respecter

Exception :  İstisnalar mevcuttur.

 • Le temps → la temperature

Attention:

 • croix (krua)→ croiser (cruaze)
 • croc(kro) → crochet (kroşɛ)

 

Exercices :

A) Kelimelerden faydalanarak yarım kalmış kelimeleri tamamlayınız.
 1. Bavarder → bavar… (geveze)
 2. Camper → un cam… (kamp)
 3. Un potier → un po… (kavanoz)
 4. Planter → un plan… (fide)
 5. Blondir → blon… (sarışın)
 6. La mortalité → mor… (ölü)
 7. Mépriser → mépri… (hor görme)
 8. Retarder → le retar … (geçikme)
 9. Le dentiste → la den… (diş)
B) Dişil kelimelere bakarak kelimelerin eril hallerinin yazılışını tamamlayınız.
 1. Froide → froi…
 2. Blanche → blan…
 3. Grosse → gro…
 4. Longue → lon…
 5. Furieuse →furieu…

 

Corrigé :

A) 1.bavard 2. Un camp 3. Un pont 4. Un plant 5. Blond 6. Mort 7. Mépris 8. Le retard 9. La dent

B) 1.Froide 2. Blanc 3. Gros 4. Long 5. furieux

 

Yazar hakkında

Mia administrator

Bir cevap yazın

error: İçerik Kopyalanamaz!