Poser une question ou demander une question ?

Poser une question ou demander une question ?

 

Fransızcada en çok yapılan hatalardan birisi “soru sormak” anlamında “demander une question” ifadesinin kullanılmasıdır. Fransızcada böyle bir kullanım yoktur. Bunun yerine “poser une question” ifadesinin kullanılması gerekir.

 

Poser une question : soru sormak

 • Est-ce que je peux vous poser une question ? (Size bir soru sorabilir miyim?)
 • Posez-moi vos questions. (Sorularınızı bana sorunuz.)
 • Elle va poser cette question au docteur. (O, bu soruyu doktora soracak.)
 • Tu me poses beaucoup de questions ! (Bana çok soru soruyorsun!)
 • Ce sont des exemples de questions à poser en entretien d’embauche. (Bunlar bir iş görüşmesinde sorulacak soru örnekleridir.)

Demander qqch à qqn

Demander à qqn de faire qqch 

Bu fiil, birinden bir şey istemek ve birine bir şey sormak anlamlarında kullanılmaktadır.

 • Je vous demande des conseils pour améliorer le français. (Fransızcayı geliştirmek için sizden tavsiye istiyorum.)
 • Elle a demandé de congé payé de 4 jours maximum. (4 güne kadar ücretli izin istedi.)
 • Il demande de l’aide. (Yardım istiyor.)
 • Je lui demande de ranger sa chambre. (Ondan odasını toplamasını rica ediyorum.)
 • J’aimerais bien te demander quelque chose. (Sana bir şey sormak istiyorum.)
 • Demandez-vous exactement ce que vous voulez. (Kendinize tam olarak ne istediğinizi sorun.)
 • Je me demande pourquoi ils ont besoin de tant d’argent. (Neden bu kadar çok paraya ihtiyaçları olduğunu merak ediyorum.)
 • Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi ce métier ? (Bu mesleği neden seçtiğinizi sorabilir miyim?)
 • Qui demandez-vous ? (Kimi soruyorsunuz?)
 • Ton amie te demande au téléphone. (Arkadaşın telefonda seni soruyor.)

Yazar hakkında

Mia administrator

Bir cevap yazın

error: İçerik Kopyalanamaz!